Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Världens ekonomier stabiliseras och steg för steg har resande och restaurangnäringen börjat återgå till det normala, vilket ger väsentligt bättre marknadsvillkor för Zhodas verksamheter. Vinverksamheten redovisar en kraftigt ökad försäljning och dagens oljepris på över 70 dollar per fat ger gynnsamma förutsättningar för oljeverksamheten.

- Marknadsförutsättningarna för Zhodas investeringar har förbättrats avsevärt under 2021. Den starka tillväxten i vinverksamheten fortsätter och oljepriset har återhämtat sig rejält. Jag är övertygad om att vi under 2021 och framöver kommer att kunna skapa betydande värden för våra aktieägare, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Vinverksamheten

Zhodas vinverksamhet fortsätter att redovisa kraftig tillväxt. Försäljning under årets första sex månader har uppgått till 80 000 flaskor, vilket är i nivå med försäljning för alla tolv månader 2020 och en ökning med 280% jämfört med samma period föregående år.

Den lokala marknaden i Kroatien är bolagets primära eftersom lägre logistikkostnader, stark efterfrågan från besökare till landet och avsaknaden av alkoholskatt ger en god lönsamhet. Turistsäsongen håller nu på att starta upp, vilket är senare än vanligt, men å andra sidan förväntar sig Zhoda en längre eftersäsong jämfört med föregående år eftersom vaccinationsprogrammen har visat sig effektiva och det finns ett uppdämt behov att resa. Intäkterna från avsmakningsmenyer och gårdsförsäljningen på Testament Winery är väsentligt högre än vid samma tid föregående år.

Zhoda har till skillnad från många kroatiska vingårdar på relativt kort tid lyckats bygga upp en exportmarknad som står för en allt större andel av omsättningen. Ledtiderna i internationell försäljning är långa, men när kontrakt väl ingås kan en långsiktig försäljning uppnås, vilket är en viktig del i att kunna nå visionen om en försäljning på en miljon flaskor per år.

I vingården har rankorna precis börjat producera små grön druvkart som så småningom kommer att ge den nya årgången av babic och posip. Allt går enligt plan och Zhoda ser fram emot att få påbörja skörden i augusti.

Varumärkena The Dalmatian Dog, Testament och Merga Victa är nu etablerade på marknaden i Kroatien. Vinmakarna Juraj Sladic och Igor Radovanovic åtnjuter högsta respekt för hur de utvecklar vinmakandet på Dalmatiens druvor.

Zhodas vingårdar Testament Winery och Black Island Winery breddat produktportföljen genom att utveckla nya premiumviner som kommer att lanseras under året. Premiumvinerna kommer att säljas till högre priser och ge väsentligt högre marginaler.

I vinklubben Testament Vänner kan alla Sveriges vinälskare följa vinäventyret och resan mot att skapa Kroatiens bästa vin. Anmälan om medlemskap sker via testamentvanner.com.

Oljeverksamheten

Priset på brentolja har återhämtat sig under året och nått en för Zhoda hälsosam nivå. Priset har ökat från 50 till dagens 74 dollar per fat. Snittpriset hittills i år är 63 dollar jämfört med 42 föregående år. Prisstegringen är ett tecken på att råolja kommer att ha en fortsatt god efterfrågan när världsekonomierna nu stabiliseras.

Zhodas andel av produktionen under årets fem första månader uppgick till 51 000 fat, att jämföra med 67 000 fat samma period föregående år. Minskningen beror på att flera brunnar slutat producera olja av skäl som har att göra med brunn och utrustning snarare än själva reservoaren. Lelyaki är ett moget fält som kräver ständigt underhåll och under pandemin har fältoperatören inte lyckats säkra tillgång till utrustning och manskap i tillräcklig omfattning för att motverka den naturliga produktionsnedgången. Det är operatörens avsikt att under sommaren påbörja ett arbetsprogram bestående av att installation av nya pumpar, byte av elledningar och lagning av cementering för att återställa produktionsvolymerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB

+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.


Zhoda Investments granted investment subsidy of SEK 15 million for the construction of a new winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. The company has been granted an investment subsidy of up to SEK 15 million for the construction of a new winery designed to increase and optimize production capacity and create new revenue streams from sales and tastings at the winery.
Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering

Inför dagens årsstämma lämnar Zhoda Investments ("Zhoda") en operativ uppdatering. Världens ekonomier stabiliseras och steg för steg har resande och restaurangnäringen börjat återgå till det normala, vilket ger väsentligt bättre marknadsvillkor för Zhodas verksamheter. Vinverksamheten redovisar en kraftigt ökad försäljning och dagens oljepris på över 70 dollar per fat ger gynnsamma förutsättningar för oljeverksamheten.


Zhoda Investments announces an operational update

Ahead of today's Annual General Meeting, Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update. The world economy has stabilized and international travel and the restaurant sector are step-by-step returning to levels that existed prior to the pandemic, which results in significantly improved market conditions for Zhoda's operations. The wine operations continue to show strong growth and today's oil price of over 70 dollars per barrel provides a healthy platform for the oil operations.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2020.


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2020.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 15.00 på Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2 tr i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 23 June 2021, at Grev Turegatan 18 (Alpcot), 2nd floor, in Stockholm.


Zhoda Investments lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från vinverksamheten i kustregionen Dalmatien i Kroatien.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the wine operations in the coastal region Dalmatia in Croatia.


Zhoda Investments lämnar operativ uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering från oljeverksamheten i Ukraina.


Operational update from the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update from the oil operations in Ukraine.


Premiär idag för Testament Winerys första vin i Systembolagets butiker

Idag lanseras Testament Winerys första vin på hyllan. När Systembolaget skulle välja ut ett kroatiskt vin att sälja i 123 butiker vann The Dalmatian Dog. Detta är ett viktigt steg för Testament Winery att nå sitt mål - att skapa Kroatiens bästa vin.


First launch of Testament's wine at Systembolaget

Today Testament Winery is launching its first wine at Systembolaget. When the state monopoly selected a Croatian wine to be sold in 123 stores in Sweden, The Dalmatian Dog was chosen. This is an important milestone for Testament in reaching its goal - to create Croatia's best wine.


Medaljregn över Testament Winery

När världens största vintävling Decanter World Wine Awards nyligen avgjordes blev det storslam för Testament Winery. Ingen kroatisk vingård fick fler medaljer. Detta är ett stort erkännande för bolagets vinmakare och ett viktigt steg i målet att skapa Kroatiens bästa vin.


Decanter gold medals to Testament Winery

Testament Winery received more medals than any other Croatian winery when the results from the Decanter World Wine Awards, the world's largest and most influential wine competition, were announced. Judged by the top wine experts from around the globe, this is a huge recognition for the company's winemakers and an important step in reaching the objective of creating Croatia's best wine.


Operativ uppdatering från vinverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten belägen i kustregionen Dalmatien i Kroatien. Pandemin i världen har minskat resandet och inneburit en lägre aktivitet i restaurangnäring. Bolagets har trots detta hittills i år sålt lika många flaskor som för helåret 2019. Det varma vädret med låg nederbörd har inneburit en lägre skörd än tidigare år, men kvaliteten på druvorna är mycket hög och 2020 bedöms kunna ge den bästa årgången i bolagets historia. Att Testaments viner nyligen belönades med flera ädla medaljer i världens största vintävling Decanter är ett fint erkännande för bolagets vinmakare.


Operational update from the wine operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the wine operations located in the coastal region of Dalmatia in Croatia. The outbreak of the pandemic has led to a decrease in international travel as well as lower activity in the restaurant sector. Despite this the company has managed to sell as many bottles to date in 2020 as for the full year 2019. The warm weather with little rain has led to a lower harvest compared to previous years, but the quality of the grapes is very high and 2020 has the potential to become the best vintage in the company's history. Testament's wines were recently awarded with several gold medals in Decanter, the world's largest wine competition, demonstrating the high level of expertise of the company's winemakers.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted