Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Operativ uppdatering om oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.

- Sedan snart ett år genomgår Ukraina en synnerligen utmanande period i sin historia. Zhoda Investments fortsätter att driva sin verksamhet där genom att producera råolja som landet är i stort behov av, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Zhoda har ett joint venture med Ukrainas största olje- och gasbolag som ägs av ukrainska staten. Oljefältet som Zhoda har ett 45 procentigt intresse i ligger cirka 15 mil öster om huvudstaden Kiev. Fältet och infrastrukturen är oskadade och det dagliga arbetet fortsätter och oljeproduktion är i gång. Bortsett från några veckor i början av mars 2022 har det inte varit några ryska trupper i området.

Kriget som pågår i landets östra delar påverkar affärs- och arbetsförhållandena i hela Ukraina. El ransoneras och det finns även begränsningar avseende vilka tider på dygnet som arbeten får utföras på fältet. Till följd av detta har oljefältsoperatören haft färre brunnar i produktion under en kortare del av dygnet än normalt. Detta har lett till att produktionen under 2022 som uppgick till 26 000 fat har minskat jämfört med föregående år då den uppgick till 47 000 fat. När förhållandena tillåter avser operatören, i syfte att öka produktionen på fältet, att genomföra underhållsarbeten för att återställa utvinning av olja ur de brunnar som nu är ur drift.

Världsmarknadspriset på Brent-olja har varit högt under 2022, 100 dollar per fat jämfört med 71 dollar år 2021. Olja i Ukraina har stundtals åsatts en icke-försumbar rabatt jämfört med världspriset vilket gjort att operatören valt att inte sälja olja under stora delar av året. Det har också varit störningar i de normala försäljningskanalerna. Operatören har därför sökt och nyligen erhållit tillstånd för att sälja olja på statliga auktioner, och en försäljning på knappt 4 000 fat ägde rum i januari 2023. Vid utgången av år 2022 hade operatören 25 000 fat olja i lager. 

Efterfrågan på råolja i världen fortsätter att öka. Ukraina är i stort behov av oljeprodukter för landets ekonomi och samhälle. Genom sin produktion av olja bidrar Zhoda till att minska landets energiberoende av sina grannländer.   

Produktions- och lagersiffrorna ovan avser Zhodas 45 procentiga andel.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com

Fakta om Zhoda Investments

Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två vingårdar - Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted