Operativ uppdatering från Testament Winery

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering avseende vinverksamheten i Testament Winery som producerar främst röda premiumviner på den dalmatinska kusten. Under 2018 tog bolaget flera stora steg mot visionen att bli Dalmatiens ledande producent av premiumviner. Bolaget lanserade det nya varumärket Testament, implementerade en ny säljstrategi och nådde en rekordskörd med en produktion på över tre hundra tusen flaskor ekologiska viner på lokala druvor.

Testament Winery har en ekologisk vinodling på 47 hektar på kullar som sluttar ner mot Adriatiska havet utanför medeltida staden Sibenik på Dalmatiens kust i Kroatien. Vinodlingen planterades av den tidigare ägaren mellan 2007 och 2011 och består uteslutande av lokala druvsorter, främst rödvinsdruvan babic. Kroatien har en lång vintradition med bland annat 40 inhemska druvsorter i kommersiell produktion och Dalmatien har världens äldsta kontinuerligt odlade vinodling, som sedan 2008 är en del av UNESCOs världsarv.

Rekordskörd 2018 ger 300 000 flaskor

Tack vare gynnsamt väder och Testaments nya vinmakare Juraj Sladics skötsel av vinodlingen gav skörden 2018 en produktion på över 300 000 flaskor, enbart på lokala dalmatinska druvor, och främst druvan babic, men även plavac maly, tribidrag, posip, debit och marastina. Detta är en väsentlig ökning från cirka 100 000 flaskor året innan och 67 000 flaskor år 2016. Trots den varma sommaren 2018 har ingen konstbevattning använts, något som var nödvändigt året innan till en kostnad på flera hundra tusen kronor. Alla druvorna har skördats för hand i den ekologiska vinodlingen.

- Rekordskörden ger fantastiska möjligheter att ytterligare utveckla Testaments viner. Vår prisbelönte vinmakare Juraj Sladic, som tillträdde sommaren 2017, får nu för första gången möjligheten att styra hela processen från druva till färdigt vin. Jag ser verkligen fram emot att få presentera dessa viner för världens vinälskare, säger Robert Karlsson, vd Zhoda Investments.

Etablering av ny försäljningsstrategi

När Zhoda förvärvade vineriet såldes delar av skörden som druvor till andra vinproducenter. Den andra delen vinifierades och vinet såldes till lokala restauranger. Efter Zhodas investeringar i utbyggnad och ny utrustning kan hela skörden numera vinifieras och allt vin säljs under det egna varumärket Testament till högre priser än tidigare. Bolaget har under 2018 etablerat nya säljkanaler med fokus på Kroatiens större städer Zagreb, Split och Dubrovnik. Vinet säljs nu i över 100 hotell, restauranger och kaféer i Kroatien. Under året lanserade vingården så kallade "tasting facilities" där gäster erbjuds provning av viner och dalmatinska tilltugg samt gårdsförsäljning av viner i en renoverad byggnad på vingården.

Under 2019 kommer bolaget att bredda försäljningen till detaljhandeln, som bland annat innefattar specialiserade vinbutiker och matvaruaffärer. När vinkonsumenten ska välja vin på en hylla höjs kraven på ett starkt varumärke jämfört med att bli rekommenderad ett vin på en restaurang. Testament kommer därför att under 2019 stärka sin närvaro i digitala medier, på vinmässor samt genom samarbeten med ledande vinpersonligheter och sommelierer.

Parallellt med detta har bolaget inlett aktiviteter för att exportera vin. Initiala marknader är närliggande Serbien och Montenegro samt Tjeckien, Österrike, USA och de nordiska länderna.

Zhoda äger två vinerier i Dalmatien

Zhoda äger numera 100 procent av Testament Winery efter det att bolaget under 2018 förvärvade de utestående 20 procenten. Bolaget äger även ett vineri på dalmatinska ön Korcula som producerar viner på den inhemska vitvinsfavoriten posip. Denna druva upptäcktes för cirka 150 år sedan av en slump av en lokal bonde som promenerade i snåren utanför byn Smokvica där bolaget har sitt vineri.

Erbjudande att prova Testaments viner och besöka vingården

Som en service till bolagets aktieägare har Zhoda introducerat Testaments röda babic (artikelnummer 73669) och Testaments vita posip (artikelnummer 74023) till Systembolagets beställningssortiment. Vinerna kan beställas på systembolaget.se eller i den lokala butiken.

Zhoda's aktieägare är även välkomna att besöka vingården. Läs mer på testament-winery.com eller skicka ett mail till vinmakaren Juraj Sladic ([email protected]).

Följ även Testament Winery på Facebook och Instagram för att ta del av aktiviteterna på vingården.

Bilder från skörden av babic och Testaments "tasting facilities"

Bifogat detta pressmeddelande finns bilder från de handskördade babic-druvorna och Testaments nyrenoverade byggnad för vinprovning och gårdsförsäljning.

Stockholm, 11 januari 2019

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, [email protected]
www.zhodainvestments.com 

Fakta om Zhoda Investments
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I Dalmatien äger Zhoda en vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på www.zhodainvestments.com.

Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Vid årsstämma i Zhoda Investments AB fattade aktieägarna i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the Annual General Meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the Annual General Meeting.


Zhoda Investments publicerar årsredovisning

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret. 


Zhoda Investments publishes its annual report

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2021. The company records a strong growth and improved profitability for the year.


Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments AB (publ)

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 22 juni 2022 kl. 15.00 på Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments AB (publ)

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company"), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 15.00 CET on 22 June 2022, at Grevgatan 5 (Vinkällaren Grappe) in Stockholm.


Zhoda Investments nyemission övertecknad

Zhoda Investments ("Zhoda") har framgångsrikt slutfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen som övertecknades med 11% tillför bolaget 13,1 miljoner kronor före emissionskostnader.


Zhoda Investments rights issue oversubscribed

Zhoda Investments ("Zhoda") has successfully completed an issue of shares with preferential rights for shareholders. The issue was oversubscribed by 11 per cent and raised SEK 13.1 million before issue costs.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar memorandum

Den 19 april 2022 offentliggjorde Zhoda Investments ("Zhoda") att styrelsen beslutat att på basis av ett bemyndigande från årsstämman genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningsperioden och i samband med detta publicerar bolaget ett informationsmemorandum som beskriver bolaget och emissionen. Emissionshandlingar med information om hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och information finns även tillgänglig på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

On 19 April 2022, Zhoda Investments ("Zhoda") announced that the Board of Directors, based on a mandate from the AGM, had resolved to carry out an issue of shares with preferential rights for existing shareholders. The subscription period begins today, and the company therefore publishes an investment memorandum in Swedish with information on the company and the issue of shares. Issue documents with instructions on how to subscribe are being distributed to the shareholders and are also available on the company's website.


Zhoda Investments genomför företrädesemission på 13 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") genomför en företrädesemission på 13 miljoner kronor. Syftet är att ta den framgångsrika vinverksamheten i Kroatien till nästa nivå, att bevara och på sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina och att stärka den finansiella ställningen. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 6,3 mkr, vilket motsvarar 49% av den totala emissionen.


Zhoda Investments announces a preferential rights issue of SEK 13 million

Zhoda Investments ("Zhoda") has resolved to conduct a preferential rights issue of SEK 13 million. The issue will enable the company to take the successful wine operations in Croatia to the next level, to maintain and with time develop the oil operations in Ukraine and to strengthen the financial position of the company. The Board of Directors and Management have declared their intent to subscribe for their preferential rights, which amounts to SEK 6.3 million or 49 per cent of the maximum issue.


Uppdatering från oljeverksamheten

Zhoda Investments ("Zhoda") lämnar en operativ uppdatering om oljeverksamheten.


Operational update on the oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda") announces an operational update on the oil operations


Bra skörd i Zhoda Investments vinverksamhet

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 250 ton druvor, vilket är en stor ökning från 100 ton föregående år.


Strong harvest in Zhoda Investments wine operations

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. This year's harvest amounted to 250 tons of grapes, which is a significant increase from 100 tons last year.


Zhoda Investments beviljas investeringsbidrag på 15 miljoner kronor för nytt vineri

Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Vingården har beviljats ett investeringsbidrag på upp till 15 miljoner kronor för att bygga ett nytt vineri för att öka och effektivisera produktionskapaciteten samt skapa nya intäktsströmmar från gårdsförsäljning och vinprovningar.


Zhoda Investments granted investment subsidy of SEK 15 million for the construction of a new winery

Zhoda Investments' wholly owned subsidiary Testament Winery is Croatia's first Swedish winery. The goal is to create Croatia's best wine. The company has been granted an investment subsidy of up to SEK 15 million for the construction of a new winery designed to increase and optimize production capacity and create new revenue streams from sales and tastings at the winery.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted