Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina

Zhoda Investments ("Zhoda") äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.


Zhoda Investments presents an update on the Ukrainian oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda"), the indirect owner of 45% of the license holder and operator of the Lelyaki oil field close to Poltava in Ukraine, hereby presents an operational update.


Zhoda har fördubblat kapaciteten i sin ekologiska vinfabrik i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har nyligen fördubblat produktionskapaciteten till 150 000 flaskor per år. Detta är en del av Zhodas affärsutveckling mot ökade volymer, högre förädlingsgrad och höjd lönsamhet, samt ett viktigt steg mot visionen om en produktion av 1 miljoner flaskor av premiumvin per år.


Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia

Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully doubled the capacity in its winery to a yearly production of 150,000 bottles. This is part of Zhoda's business transformation strategy towards larger volumes, more added value and increased profitability and a step towards reaching the vision of 1 million bottles of premium wine per year.


Zhoda producerar 100 000 flaskor vin från skörden 2017

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd och beräknar i år kunna producera 100 000 flaskor vin.


Zhoda to produce 100,000 bottles of wine from the 2017 harvest

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the 2017 harvest and expects to produce 100,000 bottles of wine this year.


Zhodas första skörd av vitvinsdruvor är framgångsrikt genomförd

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd av vitvinsdruvan posip.


Zhoda's first white wine grape harvest successfully completed

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the harvest of the Posip grape used to produce white wines.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Tidigare idag hölls årsstämma i Zhoda Investments AB varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the annual general meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held earlier today.
Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 14 juni 2017 kl. 10.00 på Summit Hightechbuilding, Sveavägen 9, i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10.00 a.m. CET on 14 June 2017, at Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, in Stockholm.


Zhoda genomför sin första investering och förvärvar en vinproducent i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") har ingått avtal om förvärv av åttio procent av kapitalet i SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien. SAN har sedan 2007 framgångsrikt etablerat en lönsam verksamhet med en vinfabrik och ekologisk vinodling av högsta kvalitet. Det är Zhoda Investments vision att bygga på den tusenåriga dalmatinska vintraditionen och genom tillväxt och förädling av affärsmodellen utveckla SAN till en ledande kroatisk ekologisk högkvalitativ vinproducent med en årlig produktion på en miljon flaskor.


Zhoda makes its first investment by acquiring a winery in Dalmatia

Zhoda Investments ("Zhoda") has entered into an agreement to acquire eighty per cent of the capital in SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian coast of Croatia. SAN has since 2007 successfully established a profitable business with a winery and a state of the art organic vineyard. It is Zhoda Investments' vision to build on the thousand year-old Dalmatian wine traditions and through growth and business transformation develop SAN into a leading Croatian organic high quality wine producer reaching one million bottles per year.


Återupptagen oljeproduktion på Lelyaki-fältet

Som tidigare meddelats har licensen för Lelyaki-fältet förlängts på 20 år. Oljeproduktionen på fältet har nu återupptagits.


Production from the Lelyaki oil field resumes

As previously announced, the Lelyaki license has been renewed for an additional 20 years. The operator has now resumed oil production at the field.


Lelyaki-licensen har förlängts på 20 år

Licensen för Lelyaki-fältet har förlängts på 20 år efter beslut av Geological Service of Ukraine. Oljeproduktionen på fältet kommer därmed att kunna återupptas. Förlängningen ger även långsiktiga förutsättningar för nya investeringar och ökad produktion.


The Lelyaki license has been renewed for 20 years

The Lelyaki license has been renewed for 20 years following a resolution by the Geological Service of Ukraine. This enables the operator to resume oil production. Furthermore, it creates a long-term framework for new investments and enhanced production at the oil field.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted