Zhoda Investments genomför företrädesemission för fortsatta investeringar

 Zhoda Investments ("Zhoda") har utvecklats väl sedan bolaget antog den nya verksamhetsinriktningen för cirka ett och ett halvt år sedan. En ekologisk vinverksamhet har etablerats i Dalmatien. Oljeverksamheten i Ukraina har fått en långsiktig bas genom förlängningen på 20 år av den licens som ger rätt att utvinna olja. Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 14 miljoner kronor. För att kunna utveckla befintliga innehav vidare och ha en beredskap för tilläggsinvesteringar har styrelsen beslutat genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar på 9,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 48% av emission som maximalt kan uppgå till 20,9 miljoner kronor.


Zhoda Investments announces a preferential rights issue for further investments

Zhoda Investments ("Zhoda") has had a solid development since the company assumed its new business focus 18 months ago. The company has acquired and transformed an organic wine business in Dalmatia. In addition, a long-term base for the oil operations in Ukraine has been established through the prolongation for 20 years of the license to extract oil. The operating profit for 2017 amounted to SEK 14 million. In order to create a financial base to further develop the current holdings and to make add-on investments the board of directors has resolved to conduct a new issue of shares with preferential rights for the current shareholders. The Board of Directors and Management have declared their intent to subscribe for their preferential rights, which amounts to SEK 9.9 million or 48 per cent of the maximum issue of SEK 20.9 million.


Årsredovisning 2017: Zhoda Investments redovisar ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor

Zhoda Investments ("Zhoda") publicerar idag årsredovisningen för 2017. Under räkenskapsåret genomförde Zhoda sin första investering i en ekologisk vingård på Dalmatiens kust som producerade 100 000 flaskor röda premiumviner på lokala druvor. Oljeverksamheten i Ukraina visade god lönsamhet och licensen som ger rätt att utvinna olja förlängdes på 20 år. Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor jämfört med -3 miljoner kronor föregående år.


Annual report 2017: Zhoda Investments records an operating profit of SEK 14 million

Zhoda Investments ("Zhoda") publishes its annual report for 2017. During the financial year, Zhoda completed its first investment in an organic winery on the Dalmatian coast that produced 100 000 bottles of red premium wines on local grapes. The oil operations in Ukraine posted healthy profits and the license to produce oil was prolonged for 20 years. The operating profit amounted to SEK 14 million compared to SEK -3 million in the previous year.


Zhoda förvärvar de återstående 20 procenten i ekologisk producent av röda premiumviner i Dalmatien

För cirka ett år sedan förvärvade Zhoda Investments ("Zhoda") 80 procent i en ekologisk producent av röda kvalitetsviner på Dalmatiens kust i Kroatien. Verksamheten har utvecklats väl sedan dess och Zhoda har nu ingått avtal med grundaren att förvärva de återstående 20 procenten. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor. Zhoda blir därmed 100 procentig ägare av verksamheten.


Zhoda acquires the remaining 20 per cent in an organic producer of red premium wines in Dalmatia

Approximately one year ago, Zhoda Investments ("Zhoda") acquired 80 per cent of an organic producer of red premium wines on the Dalmatian coast of Croatia. Operations have developed well since then and Zhoda has now entered into an agreement with the founder to acquire the outstanding 20 per cent of the shares. The purchase price amounts to approximately SEK 1.8 million and Zhoda will now become the 100 per cent owner of the company.


Zhoda Investments genomför kompletterande förvärv för vita viner i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") förvärvade för ett år sedan 80% av en ekologisk vingård med främst röda viner från druvan babic på Dalmatiens kust i Kroatien. Nu har Zhoda genomfört ett kompletteringsförvärv för framställning av vita premiumviner på den dalmatinska ön Kocula, där den populära druvan posip upptäcktes för snart 200 år sedan.


Zhoda Investments makes add-on acquisition for white wine in Dalmatia

One year ago, Zhoda Investments ("Zhoda") acquired 80% of an organic winery producing primarily red wine from the Babic grape on the Dalmatian coast of Croatia. Zhoda has now completed an add-on acquisition for production of premium white wine on the Dalmatian island of Korula, where the popular indigenous grape Posip was discovered nearly 200 years ago.

Uppdatering kring Zhoda Investments oljeverksamhet i Ukraina

Zhoda Investments ("Zhoda") äger via dotterbolag 45% av licensinnehavaren och operatören av oljefältet Lelyaki i närheten av Poltava i Ukraina, och lämnar härmed en verksamhetsuppdatering.


Zhoda Investments presents an update on the Ukrainian oil operations

Zhoda Investments ("Zhoda"), the indirect owner of 45% of the license holder and operator of the Lelyaki oil field close to Poltava in Ukraine, hereby presents an operational update.


Zhoda har fördubblat kapaciteten i sin ekologiska vinfabrik i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har nyligen fördubblat produktionskapaciteten till 150 000 flaskor per år. Detta är en del av Zhodas affärsutveckling mot ökade volymer, högre förädlingsgrad och höjd lönsamhet, samt ett viktigt steg mot visionen om en produktion av 1 miljoner flaskor av premiumvin per år.


Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia

Zhoda has doubled the capacity in its organic winery in Dalmatia Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully doubled the capacity in its winery to a yearly production of 150,000 bottles. This is part of Zhoda's business transformation strategy towards larger volumes, more added value and increased profitability and a step towards reaching the vision of 1 million bottles of premium wine per year.


Zhoda producerar 100 000 flaskor vin från skörden 2017

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd och beräknar i år kunna producera 100 000 flaskor vin.


Zhoda to produce 100,000 bottles of wine from the 2017 harvest

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the 2017 harvest and expects to produce 100,000 bottles of wine this year.


Zhodas första skörd av vitvinsdruvor är framgångsrikt genomförd

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd av vitvinsdruvan posip.


Zhoda's first white wine grape harvest successfully completed

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the harvest of the Posip grape used to produce white wines.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Tidigare idag hölls årsstämma i Zhoda Investments AB varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the annual general meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held earlier today.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted