Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Zesec of Sweden AB (publ) Kvartalsrapport Q3 1 juli - 30 september 2022

Zesec har ökat nettoomsättningen med 352% för Q3 2022 jämfört med Q3 2021. Bolaget når fortsatt tillväxt nationellt samt internationellt. Partnerskap som stärker bolagets försäljning har tecknats under perioden

BOLAGET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 88 (25) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK

Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare i Sverige och internationellt vilket tidigare kommunicerats. Parallellt med expansionen installerar Zesec mobil passage och mobil porttelefoni via återförsäljarnätverk samt direkt till fastighetsägare, däribland Diös Fastigheter.

Under Q3 har Zesec även skapat en ny integration tillsammans med SALTO Systems och erbjuder nu mobil porttelefoni till företagskunder, en nyhet som presenterades av SALTO Systems på säkerhetsmässan SKYDD 2022. Samtidigt har Zesec lanserat integrationslösning tillsammans med FastPark som innebär att bilister kan hyra ut samt få tillgång till parkeringsplatser över hela Sverige.

Zesec har, på beslut av styrelsen den 19 september 2022, tillförts cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar genom företrädesemission. I samband med emissionen har Zesec bytt mentor för handel på NGM Nordic SME från Mangold Fondkommission AB till Eminova Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)
[email protected]
+46 70 375 40 74

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl.08.45 CEST.

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här

Den kompletta Kvartalsrapporten Q3 1 juli - 30 september 2022 kan du läsa här

Om Zesec
Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och passage för flerbostadsfastigheter och kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och röstsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället.

www.zesec.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted