Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Med flera nya samarbetsavtal och fortsatt växande intresse för Zesec ser vi fram emot att vara en nyckelspelare på proptechmarknaden. Bolaget har sökt europeiskt patent avseende ny molnbaserad lösning för porttelefoni vilket skapat stort intresse.

Den 28 maj 2021 noterades Zesec of Sweden (publ) på NGM Nordic SME. Emissionen fulltecknades och vi märker ett fortsatt stort intresse för Zesec på marknaden. Under perioden har bolaget femdubblat nettoomsättningen och har ökat LTV (Life Time Value) på abonnemangsstocken med drygt 5 000%.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni.
Zesec har under Q2 2021 tecknat avtal med SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) vilket gör att vi når över 140 000 hushåll som nu får möjlighet att låsa upp dörren med mobilen.

Zesec har tecknat avtal med SALTO Systems. SALTO är en global marknadsledare vad gäller elektroniska lås- och passersystem med mer än 5 000 000 installerade dörrar världen över. Avtalet med SALTO ger Zesec affärsmöjligheter inte enbart i Sverige utan även globalt.

Under sommaren 2021 har vi slutfört integrationen med Agendos bokning- och betalningssystem som innebär att man nu kan boka, betala och öppna helt digitalt. Användare får därmed enkel åtkomst till exempelvis tvättstugan, träningshallen, föreningslokaler eller obemannade hotell.
porttelefonisystem.

Utdrag ur vd-ordet
"Mellan 2017 och 2020 arbetade vi intensivt med en teknisk lösning optimerad för en abonnemangsmodell tillgänglig för alla. Zesec har under året framgångsrikt genomfört övergången från ett traditionellt tjänsteföretag till ett SaaS-bolag. Övergången till SaaS-modell innebär att vi tryggar intäktsströmmar långsiktigt. Under 2021 har vi omsatt modellen i praktik och från januari till juni har LTV (Life Time Value) på abonnemangsstocken ökat med drygt 5 000%.

Zesec har idag kunder i hela Sverige. Att vara etablerade i våra största städer är därför ett självklart steg i vår expansion. Vi finns idag i Göteborg och Stockholm och etablering i Malmö pågår. Men vi ser en större potential i våra tjänster och lösningar. Vår grundare och COO Thomas Rejmell arbetar med expansionsplanen som skall ta oss vidare ut i Europa. Vi identifierat hela tiden nya segment och marknader där Zesecs lösningar skapar mervärden för såväl användare som aktörer på den digitala marknaden."

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Gilborne, VD
[email protected]
+46 70 375 40 74

Om Zesec
Med Zesec flyttar nycklarna in i mobilen, vilket gör att du inte behöver vara fysiskt på plats för att öppna dörren, ha nyckeln med dig eller släppas in av någon via porttelefon. Med vår plattform ska vi underlätta för alla som behöver en nyckel till en dörr utan att behöva åka omvägar som i sin tur leder till trängsel i trafiken och onödigt utsläpp i städerna.

Martin Linde lämnar Zesecs styrelse på grund av hälsoskäl.

AegirBio AB där Martin Linde är VD, meddelade igår att Martin är sjukskriven tills vidare.


Christian Herrmann, CTO i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

Christian Herrmann, CTO i Zesec, ÖKAR SITT ÄGANDE I BOLAGET.


Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Med flera nya samarbetsavtal och fortsatt växande intresse för Zesec ser vi fram emot att vara en nyckelspelare på proptechmarknaden. Bolaget har sökt europeiskt patent avseende ny molnbaserad lösning för porttelefoni vilket skapat stort intresse.


Zesec of Sweden AB (publ) ansöker om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefoni

Bara i Sverige finns det ca 300 000 entrédörrar med traditionella porttelefoner som medför höga kostnader avseende installation, löpande kostnader för service, underhåll och reparationer. Kostnaden för installation av porttelefoni kan idag uppgå till så mycket som 1 miljon kronor för en fastighet. Zesecs patentsökta lösning är att använda redan befintlig teknologi i våra smartphones i stället för att köpa dyra porttelefonisystem.


Zesec anställer ny CTO

Zesec of Sweden AB (publ) befinner sig i en expansiv fas där det finns behov av ledarskap och erfarenhet i
det teknologiska teamet, vilket Christian Herrmann bidrar med.


Lås- och nyckelbyten kostar bostadsbolagen miljoner varje år - byt till digitala nyckellösningar och slipp den kostnaden

Varje år lägger bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hundratals miljoner kronor på att ersätta nycklar och byta lås. Med en digital nyckellösning från Zesec, där de boende har nycklarna i mobilen, försvinner den utgiften. Den stora oro boende känner över borttappade nycklar och nycklar på vift är ett minne blott då digitala nycklar inte kan stjälas eller tappas.


Zesec har tecknat samarbetsavtal med SALTO Systems om integration av passerkontrollösningar.

SALTO Systems är en av marknadsledarna globalt när det gäller utveckling och tillverkning av elektroniska lås & passersystem. Genom en integration med Zesec kan olika digitala nycklar samlas i samma app.


Nu öppnar Zesec ännu fler dörrar tillsammans med SBC!

Zesec och SBC utökar sitt samarbete och lanserar ny digital bokningslösning för bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga och föreningslokal.


Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel PÅ NGM Nordic SME

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Zesec of Sweden AB (publ) ("Bolaget") som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 3 juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 ("TO1") kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 10 juni 2021 och handlas under kortnamnet "ZESEC TO1" med ISIN-kod SE0015837992.


Ökad efterfrågan på Zesecs digitala nyckellösningar i Stockholm gör att Zesec expanderar

Efterfrågan på digitala nyckellösningar ökar i storstäderna, där det byggs nya fastigheter. Nu expanderar Zesec i Stockholm genom att rekrytera Pontus Bäck med mångårig bakgrund av affärsutveckling och försäljning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted