Ökad efterfrågan på Zesecs patentsökta mobila porttelefoni gör att bolaget förstärker teamet i Sverige

Efterfrågan på Zesecs patentsökta mobila porttelefoni ökar och därför förstärker bolaget nu teamet med Martin Konczak som har mångårig erfarenhet av B2B försäljning från främst telecom-branschen. Martin ansvarar för att fortsätta utveckla bolagets snabbt växande återförsäljarnätverk runt om i Sverige


Rättelse: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande - "Zesec of Sweden AB (publ.) ingår låneavtal och säkerställer finansieringen för sin strategiska inriktning"

Med anledning av att MAR-etikett saknades i det förra PM:et kommer här en rättelse. Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar att bolaget erhåller ett lån om 5 MSEK från ett privat investerarkonsortium


Nytt samarbete med Awaio öppnar ännu fler dörrar

Zesec inleder samarbete med det snabbväxande startupbolaget Awaio AB som på mindre än två år gått från idéstadiet till att idag ha ett hundratal företagskunder på den skandinaviska marknaden. Bland bolagets ägare återfinns bland andra Balder Fastigheter och K-Fastigheter


Zesec of Sweden AB (publ.) ingår låneavtal och säkerställer finansieringen för sin strategiska inriktning

Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar att bolaget erhåller ett lån om 5 MSEK från ett privat investerarkonsortium


Samarbete med Srenity Solutions öppnar ännu fler dörrar

Zesec har ingått avtal med Srenity Solutions AB om leverans av mobil access. Samarbetet innebär att Zesec blir en integrerad del i Srenitys IoT-plattform och åtkomst via smartphone erbjuds såväl nya som befintliga kunder


Nyproducerade fastigheter blir nyckelfria med Zesec

Under november har bolaget inlett tre projekt tillsammans med fastighetsbolag om digitalisering av nyproducerade fastigheter. Syftet är att erbjuda hyresgästerna en helt nyckelfri vardag och en effektivare och mer kostnadseffektiv förvaltning. Projekten omfattar tusentals lägenheter på flera centrala orter i Sverige


Zesec ökar takten tillsammans med SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

Bostadsrättsförvaltaren SBCs samarbete med Zesec har tagit ordentlig fart under hösten och antalet anslutna bostadsrättsföreningar växer stadigt i takt med att insikten om digitaliseringens alla fördelar blir tydligare. Samarbetet som inleddes i april 2021, innebär att över 4 300 bostadsrättsföreningar över hela Sverige fått möjlighet att öppna dörrar med smartphone istället för med nycklar


Zesec växer med fler återförsäljare i Sverige

Som en del i Zesecs expansionsplan har bolaget hittills under kvartalet tecknat 10 nya återförsäljaravtal i Sverige. Zesecs nyligen lanserade digitala styrenhet MX spelar en viktig roll i utvecklingen av återförsäljarnätverket


Zesec fortsätter tillväxtresan och etablerar i expansiva Malmöregionen

Zesec of Sweden AB (publ) fortsätter sin tillväxtresa i Sverige och etablera sig planenligt i Malmöregionen genom att rekrytera Jimmy Andersson med mångårig erfarenhet av strategisk försäljningsledning och operativ försäljning inom fastighet och bostäder


RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE DEN 23 NOVEMBER KLOCKAN 12:10 - Zesec tecknar samarbetsavtal med FortVillage om integration i molnbaserat fastighetssystem

På grund av tekniskt fel hos leverantören innehöll pressmeddelandet den 23 november 2021 klockan 12:10, en felaktig länk. Därför skickar vi ut pressmeddelandet på nytt. Det finns inga andra förändringar av innehållet

Som en del i Zesecs målsättning att erbjuda mobil access som en integrerad del i moderna, innovativa fastighetssystem meddelar bolaget att avtal tecknats med FortVillage om integration


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted