Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Zesecs mobila passage skapar värde för Hols HyrLager AB

Under våren 2022 öppnade Hols HyrLager på 520 kvadratmeter mellan Alingsås och Vårgårda. Affärsidén är att erbjuda närhet till ett hyrlager även för de som inte bor i en storstad. Hols HyrLager använder Zesec Mobil Passage för att förenkla tillträdet för sina kunder


Zesec meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO3

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen av units som beslutades och offentliggjordes av styrelsen i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") den
19 september 2022 ("Företrädesemissionen") har registrerats hos Bolagsverket. Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 oktober 2022.


Zesec presenterar återförsäljaravtal med Kinna Låsservice AB

Kinna Låsservice startade 1981 upp låssmedsverksamhet med egen butik i Kinna och är efter mer än 40 år i branschen ett väletablerat och välrenommerat bolag med kunder runt om i Markbyggden. Bolaget har nu valt att tecknat återförsäljaravtal med Zesec.


Zesec presenterar nytt samarbete med Jourcenter i Sverige AB

Jourcenters geografiska verksamhetsområde är Göteborgsregionen med omnejd och erbjuder där låssmedstjänster dygnet runt.


Zesec lanserar integrationslösning tillsammans med FastPark

Zesec och FastPark lanserar tillsammans en gemensam integrationslösning för att skapa mobil access till parkeringsplatser i garage samt bakom grind


Zesec presenterar återförsäljaravtal med Nylunds Lås AB i Härnösand

Nylunds Lås AB är ett välrenommerat familjeföretag i Västernorrlands län, Härnösand, som valt att tecknat återförsäljaravtal med Zesec


Zesec installerar mobil access och mobil porttelefoni med Diös Fastigheter och psst ab

Zesec har tillsammans med bolagets återförsäljare psst ab framgångsrikt genomfört installation av mobil access och mobil porttelefoni åt Diös Fastigheter AB Gävle


Zesec of Sweden AB (publ) genomför riktad nyemission till garanter i samband med företrädesemission

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 19 september 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,255 SEK per aktie, vilken motsvarar den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.


Zesec presenterar ny återförsäljare i Göteborg, Låfa Lås och Fastighetsservice

Zesec presenterar stolt en ny återförsäljare i Göteborgsregionen i form av AB Låfa Lås och Fastighetsservice med lång och gedigen erfarenhet i branschen


Zesecs mobila porttelefoni skapar värden för BRF Sjöportalen 1

Zesecs mobila porttelefoni skapar trygghet, säkerhet och tillgänglighet för BRF Sjöportalens medlemmar


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted