Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Zesec of Sweden AB (publ):s unitemission övertecknad inför notering på Nordic SME

Fredagen den 21 maj 2021 avslutades teckningsperioden i Zesec of Sweden AB (publ):s ("Zesec" eller "Bolaget") unitemission ("Erbjudandet") inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet om cirka 15,3 MSEK övertecknades och den totala teckningen uppgick till cirka 21 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136 procent. Erbjudandet säkerställdes av teckningsåtagare till 63,4 procent, motsvarande 9,7 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 5,6 MSEK i det öppna erbjudandet som övertecknades till cirka 200 procent. Bolaget tillförs därmed 330 nya aktieägare genom Erbjudandet. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 28 maj 2021, förutsatt godkänd ansökan.


Zesecs VD intervjuas av Mangold Insight

Zesec of Sweden AB (publ) meddelar att Bolagets VD, Magnus Gilborne, medverkar i en intervju av Mangold Insight inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME.


Zesec håller livesänd pressträff med anledning av notering på NGM Nordic SME

Zesec kallar till en livesänd pressträff måndag den 10 maj klockan 16:00. Under pressträffen kommer Zesec gå igenom bakgrunden till noteringen och planen framåt.


Teckningsperioden för emission av units i Zesec inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

Idag den 7 maj 2021 inleds teckningsperioden för teckning av units bestående av aktier och teckningsoptioner inför den planerade noteringen av dessa instrument i Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") på NGM Nordic SME ("Nordic SME"). Teckningsperioden löper fram till och med den 21 maj 2021.


Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

Zesec of Sweden AB (publ) ("Zesec" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 maj 2021 avsikten att genomföra en börsintroduktion och en notering av Bolagets aktier på NGM Nordic SME ("Nordic SME") och i anslutning till noteringen genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige ("Erbjudandet").


Zesec of Sweden AB (publ) avser att notera bolagets aktier

Zesec of Sweden AB (publ) avser att notera bolagets aktier på NGM Nordic SME och genomföra nyemission av units i anslutning till noteringen


Zesec tecknar genombrottsavtal

SBC inleder samarbete med Zesec - över 4 000 bostadsrättsföreningar får möjlighet att låsa upp dörren med mobilen. Zesec tecknar samarbetsavtal med bostadsrättsförvaltaren SBC om digitala nycklar. Avtalet berör bostadsrättsföreningar över hela Sverige.


Ny VD i Zesec of Sweden AB (publ)

I samband med att bolaget planerar en notering av aktien, tar delägaren och styrelseordförande i prop-techbolaget Zesec, Magnus Gilborne, över som ny vd för bolaget. Viktigaste arbetsuppgifterna är att etablera produkten med digitala nycklar på marknaden, i Sverige och utomlands.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted