Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

XP Chemistries AB har levererat två större ordrar

XP Chemistries AB ("Bolaget") som producerar och marknadsför ämnet kapsaicin genomförde under veckan två större leveranser. Totalt uppgår värdet för dessa två leveranser till ca 255 kSEK och tillkommer värdet för övriga mindre ordrar som levererats tidigare under fjärde kvartalet.

Bioteknikbolaget XP Chemistries har patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Under veckan genomförde bolaget två större leveranser, jämfört med bolagets tidigare leveranser under året, både till sett volym och värde. Totalt uppgår värdet för dessa två leveranser till ca 255 kSEK. Leveranserna innefattar dels bolagets högkvalitativa kapsaicin och bolagets unika formulering som används till självförsvarssprayer. Bolaget har under 2022 genomfört en rad förbättringar i tillverkningsprocessen som eliminerat de flaskhalsar som tidigare begränsat produktionskapaciteten.

Erik Nelsson, verkställande direktör, kommenterar nyheten:

"Vi ser att vårt arbete med att eliminera flaskhalsar i produktionen har gett mycket goda resultat, så det är glädjande att vi nu kan accelerera vår produktionskapacitet enligt plan och därmed generera högre försäljningsintäkter under kommande år."

För ytterligare information

Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: [email protected]  
Tel: +46 722 500 415

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post, [email protected].

Om XP Chemistries AB

XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info på https://www.xpchemistries.com/.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted