Delårsrapport Q2 2019

 • Resultat per aktie för andra kvartalet var -0,26 kr (-0,14kr). 
 • Nettoomsättningen under andra kvartalet för koncernen uppgick till 600 TKr (1 123 TKr), vilket är en minskning med 47 % från samma period förra året.
 • Orderingången uppgick till 398 Tkr (1 255 Tkr), vilket är en nedgång med 68% från samma period förra året.
 • Styrelsen har antagit nya finansiella mål under perioden
  • Att med lönsamhet omsätta ca 8 mkr 2022, (3,7 mkr 2018)
  • En vinst före skatt (EBT) om ca 10 % 2022, (-1,3 mkr 2018)
  • En årlig utdelning om 50 % av EBT om bolagets situation så tillåter
 • Mot bakgrund av de nya finansiella målen beslutade styrelsen att med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019 genomföra en företrädesemission för att långsiktigt säkra nödvändigt rörelsekapital för koncernen.

VD KOMMENTAR
Under våren och början av sommaren har Xavitech utarbetat en ny affärsplan för att nå lönsamhet inom 3 år, i samband med detta genomförde vi en företrädesemission som avslutades den 5:e juli. Emissionen blev fulltecknad och medlen ska användas långsiktigt för att nå lönsamhet genom att fokusera på ökad försäljning av våra kärnprodukter och enbart genomföra projekt med kort återbetalningstid. Samtidigt ska vi behålla den tekniska kompetens vi nu besitter för att inte tappa vårt teknologiska försprång.

I enlighet med den nya affärsplanen kommer vi också att se över samtliga våra kostnader och dra ned där vi kan utan att tappa fokus på försäljning. Försäljning och orderingång från återköpande kunder har gått trögt under andra kvartalet. Planerade avrop från ramorder har förskjutits delvis på grund av ett oroligt ekonomiskt läge på marknaden hos flera av våra kunder. Dvs vi har inte tappat kunder, men några av våra återköpande kunder upplever en temporär nedgång för sina produkter. En positiv trend är att antalet förfrågningar fortsätter att öka liksom försäljning av små order till nya kunder vilket är vad vi vill förstärka med den nya affärsplanen.

Härnösand, 7 augusti 2019 

För mer information kontakta:
Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019.

Webbsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted