Årsredovisning 2018

Xavitech är nu en koncern, det helägda dotterbolaget Xavitech Medical AB bildades under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror för koncernen avser endast moderbolaget i denna rapport.

Nettoomsättningen januari - december uppgick till 3745 Tkr (4476 Tkr)

Orderingången under perioden januari - december uppgick till 4296 Tkr (4391 Tkr)

Rörelseresultat för perioden januari - december uppgick till -1689 Tkr

VD HAR ORDET
2018 har varit ett år av utveckling, inte bara av produkter utan även av företaget Xavitech, som numera är en koncern med ett medicintekniskt dotterbolag där innovation är ledordet. Det har också varit väldigt utvecklande för mig som person att sätta mig in i Xavitechs verksamhet, skapa ett dotterbolag och utveckla en prototyp av en produkt som ligger i främsta ledet av produkter inom sin kategori.

I början av 2018 meddelade Xavitech att vi skulle satsa på utveckling av dels vår egen produkt inom NPWT i ett nytt dotterbolag, dels utveckla IoT- (Internet of Things) funktionalitet på våra pumpar vilket ger dem möjlighet att vara uppkopplade mot internet och på så sätt kunna kommunicera med andra produkter eller gränssnitt. Vi meddelade också att vi skulle färdigställa vår nya pumpmodell V100 som påbörjades under 2016, samt att vi skulle slutföra utvecklingen av ett utbytbart pumphus vilket ger oss en smart produkt för vätskeapplikationer och möjlighet att sälja service. Allt detta har vi arbetat hårt med och det ser lovande ut. Det utbytbara pumphuset finns nu för utvärdering hos en tilltänkt kund med en mycket spännande potential. Med så starkt fokus på utveckling har jag prioriterat företagets resurser till utvecklingsarbetet, det har gett mindre möjligheter att jobba med marknadsföring och försäljning vilket i sin tur påverkade resultatet under andra halvan av året.

Vi har en ökande kundbas och några av våra större kunder har haft ett sviktande år medan andra har vuxit markant. Vi har under hösten förstärkt organisationen med en marknadsförare/kommunikatör och har ökat våra insatser på sociala medier och sökordsoptimering för att nå ut till fler potentiella kunder. Vi har även förbättrat våra broschyrer och andra material för marknadsföring för att underlätta arbetet för våra distributörer vilket redan har gett positiv effekt. Under 2019 ligger huvudfokus på fortsatt arbete med nyförsäljning och vi kommer att jobba med att hitta nya distributörer i flera länder. För att kunna förstärka kompetensen inom företaget beträffande produktutveckling har vi även rekryterat ytterligare en ingenjör med fokus på maskinteknik, vilket ger oss möjlighet att slutföra de påbörjade projekten och sedan fortsätta satsa på innovation och förbättringar. Detta gör att vår kostnadsstruktur har ökat, en ökning som bedöms vara helt nödvändig för att Xavitech ska kunna växa och inom en rimlig tid gå med vinst.

När jag antog jobbet som VD för ett år sedan såg jag endast en väg att gå, vilket var framåt. Jag är övertygad om att utvecklingen och kompetensen vi bygger upp i Xavitech kommer att vara eftertraktade på marknaden. Våra främsta framgångsfaktorer kommer vara innovation och att uthållighet till att ro våra planer i land. Jag hyser gott hopp om framtiden!

Härnösand, 21 mars 2019

För mer information kontakta:
Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

Webbsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted