Xavitech riskerar kundförlust på 346tkr

Det har idag kommit information om att Apnicure är under likvidation. Apnicure är en kund till Xavitech och har två obetalda fakturor på 346tkr.

Xavitech rekryterar ny

Företagets styrelse och vd Jonathan Grip har olika syn på hur vi skall utveckla bolaget och väljer därför att gå skilda vägar. Arbetet med att rekrytera Grips efterträdare inleds omedelbart.

Xavitech tecknar distributionsavtal i Tyskland

Xavitech har idag tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal med Paramair GmbH i Tyskland. Xavitech har nu två stycken distributionspartners inom huvudsakligen olika marknadsområden.

Halvårsrapport 2017

Nettomsättningen uppgick till 2 145tkr (1 834tkr)

Resultatet uppgick till -372tkr (-289tkr)

Orderingången under perioden uppgick till 2 023tkr (1 297tkr)

Förstudien med avseende på utveckling av en npwt produkt har initierats

Diskussioner förs med nya potentiella distributörer i USA och Europa


Genomför förstudie med avseende på utveckling av ny NPWT-produkt

Xavitech styrelse genomför en förstudie med avseende på utveckling av en NPWT-pump för att förbättra tillvaron för miljontals människor med svårläkta sår.


Kommuniké från årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 18 maj hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Xavitech deltar på NGM Live den 16 maj klockan 14:00

Den 16 maj kommer Xavitech att delta på NGM Live. Bolagets VD, Jonathan Grip, kommer att presentera mellan kl. 14:00 - 14:20


Xavitechs kvartalsrapport jan - mars 2017

  • Nettomsättningen uppgick till 998 tkr (904 tkr)
  • Resultatet uppgick till -155 tkr (-130 tkr)
  • Orderingången under perioden uppgick till 1 350 tkr (647 tkr)
  • Försäljningen till utrustning för sömnapné ökar
  • Bolagets aktie börjar handlas på NGM Nordic MTF

Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2017 klockan 17.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.


Xavitech får order värd 0,6 Mkr inom sömnapné

Xavitech har fått en order från en amerikansk kund värd 0,6Mkr. Ordern kommer ifrån Apnicure som tillverkar en produkt för sömnapné. Produkten heter Winx och är ett innovativt och revolutionerande alternativ till CPAP som inte kräver täckande mask. Hela ordern förväntas vara slutlevererad innan utgången av andra kvartalet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted