Delårsrapport Q3 2021

Finansiell utveckling juli - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 170,1 Mkr (155,7) vilket är 9,2 procent högre än föregående år. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future var 170,1 (136,0) vilket är 25,1 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr (9,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,4). Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 13,0 Mkr (6,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6 procent (4,0). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörande poster var 13,0 Mkr (7,7). EBITDA marginalen för justerat utfall under perioden var 7,6 procent (5,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (2,0). Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 7,3 Mkr (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 procent (-1,1). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 7,3 (0,5). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 4,3 procent (0,4).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 Mkr (1,9).
 • Periodens resultat uppgick till 5,3 Mkr (1,7).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,23) och efter utspädning uppgick till 0,72 kr (0,23).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,9 Mkr (0,04).

Finansiell utveckling januari - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 581,6 Mkr (616,7) vilket är en minskning med 5,7 procent. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future och Comaea var 538,7 Mkr (540,3) vilket är en minskning med 0,3 procent.
 • EBITDA uppgick till 27,3 Mkr (31,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 4,7 procent (5,1). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 17,6 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,9 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 33,1 Mkr (17,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 5,7 procent (2,8). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 39,6 Mkr (20,2). EBITDA-marginalen för justerat utfall under perioden var 7,4 procent (3,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (-2,3). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 21,7 (33,8). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 17,6 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,9 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 11,4 Mkr (-16,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 2,0 procent (-2,7). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 20,4 Mkr (-12,1). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 3,8 procent (-2,2).
 • Resultatet före skatt uppgick till 7,4 Mkr (-3,1).
 • Periodens resultat uppgick till 5,0 Mkr (-3,3).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (-0,45) och efter utspädning uppgick till 0,68 kr (-0,45).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 Mkr (38,7)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted