Delårsrapport Q1 2022

Finansiell utveckling januari - mars 2022

  • Omsättningen uppgick till 227,6 Mkr (172,4) vilket är 32 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 20,8 Mkr (12,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 9,1 procent (7,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (5,3) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (3,1). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,7 Mkr (6,8).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,3 Mkr (4,3).
  • Periodens resultat uppgick till 11,7 Mkr (-3,0).
  • Resultat per aktie före utspädning 1,58 kr (-0,40) och efter utspädning uppgick till 1,58 kr (-0,40).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 Mkr (6,5).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted