Bokslutskommuniké 2021

Finansiell utveckling oktober - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 222,2 Mkr (169,7) vilket är 31 procent högre än föregående år.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 20,2 Mkr (12,8) och EBITDA-marginalen till 9,1 procent (7,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 Mkr (7,1) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (4,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 3,8 (5,7).
 • Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 45,4 Mkr (5,4) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,8 Mkr (-1,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16) och efter utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,3 Mkr (21,7)

Finansiell utveckling januari - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 744,6 Mkr (686,3) vilket är en ökning med 8,5 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 60,9 Mkr (30,6) och EBITDA-marginalen till 8,2 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,3 Mkr (-3,7) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (-0,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 22,7 (34,4).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 69,0 Mkr (-6,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 59,7 Mkr (-11,3) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52) och efter utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 21,8 Mkr (60,4).
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 3,00 kr + extra utdelning 1,00 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted