WilLak nyckeltalsutveckling för oktober 2017 - juni 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober 2017 - juni 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juli och augusti 2018 offentliggörs under första delen av september 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juni 2018 till 125 st, jämfört med 211 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -40%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i juni 2018 till 11 personer, jämfört med 19 personer juni 2017, vilket motsvarar en minskning om 42%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 juli 2018 till 18,0 MSEK.
  • Nya order har bidragit till en ökning av producerade väggar under juni. Från och med augusti efter semestern sker en signifikant ökning av antal producerade väggar som kommer att hålla i sig under hösten.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18 April 18 Maj 18 Juni 18
Levererade väggar 2017/18 (st) 112 105 85 87 85 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 296 235 352 211
Utveckling (%) +8% -39% -71% -62% -75% -40%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12 11 11
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23 23 19
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47% -52% -42%
             
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6 1,6 1,6 1   11,0 18
             

 

Antal/MSEK Okt 17 Nov 17 Dec 17
Levererade väggar 2017/18 (st) 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 158 228 73
Utveckling (%) -40% -40% +71%
       
Antal anställda 2017/18 (st) 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 32 27 27
Utveckling (%) -59% -48% -48%
       
Orderbok (MSEK) 2017/18 3,1* 2,4 2,0
       


Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 1 juli 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 18MSEK. Det förväntas uppföljningsorder på redan befintliga order.

Linköping, 18 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 09:30.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Viktiga punkter i dagordningen;

  • Högst 5 577 142 nya aktier ska ges ut till en kurs om 2 kr.
  • Ändring av Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 000 stycken.
  • Utgivande av 415555 teckningsoptioner till verkställande direktören 

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 29 juni 2018

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.Willak erhåller ny order från ett större byggbolag till ett värde av 3MSEK plus möjlighet till att utöka ordern med 3MSEK till bostadsprojekt i Göteborg

Willak AB (publ) erhåller ytterligare en stor order, nu till ett byggprojekt i Göteborg, ordervärdet är 3MSEK - ordern bekräftar återigen bolagets unika process och teknologi. Utökningen av ordern förväntas komma i Q3.


WilLak nyckeltalsutveckling för oktober 2017 - maj 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober 2017 - maj 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Kallelse till årsstämma i WilLak

WilLak AB håller årsstämma fredagen den 29 juni 2018 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.


Information med anledning av att WilLak placerats på observationslistan

Styrelsen för Willak AB (Bolaget) vill med anledning av att Bolaget placerats på observationslistan för Nordic MTF delge väsentlig information kring detta.


Oren Revisionsberättelse avseende Årsbokslut 2017 för Willak AB (PUBL.)

Revisionsberättelsen har idag publicerats i Willaks årsredovisning 2017.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.


Årsbokslut 2017 för Willak AB (PUBL.)

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: