WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - mars 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - mars 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende april 2018 offentliggörs under första delen av maj 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i mars 2018 till 85 st, jämfört med 235 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -63%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i mars 2018 till 12 personer, jämfört med 23 personer mars 2017, vilket motsvarar en minskning om 47%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 1 april 2018 till 1,6 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18
Levererade väggar 2017/18  (st) 112 105 85
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 235
Utveckling (%) +8% -39% -63%
       
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23
Utveckling (%) -41% -43% -47%
       
       
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6* 1,6 1,6

 

Antal/MSEK Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Levererade väggar 2017/18  (st) 0 112 115 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 62 262 251 158 228 73
Utveckling (%) - -57% -54% -40% -40% +71%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 19 17 16 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 39 38 33 32 27 27
Utveckling (%) - -55% -51% -59% -48% -48%
             
             
Orderbok (MSEK) 2017/18   3,3 3,0 3,1* 2,4 2,0

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/ Den 1 april 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 18 MSEK. Nya order förväntas kunna meddelas under den närmaste tiden.

Linköping, 23 april 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: [email protected]

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 10:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer
Willak AB (publ), senarelägger 2022 års ordinarie bolagsstämman till den 25 maj, årsredovisningen publiceras den 25 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 25 maj, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Willak AB (TO 1)

Willak AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 11 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 28 899 266 optioner, vilket motsvarar cirka 40,6 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted