Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Uppdatering gällande avsiktsförklaring

Willaks avtalspartner när det gäller förvärv om 100 procent av ett svenskt bolag med verksamhet i USA inom Igaming är i en fortsatt process gällande och handlar nu om finansieringensdelen. Willak överväger andra alternativa förvärvsobjekt men har för närvarande ingen kandidat som matchar den gynnsamma dealen som ligger för handen med det första objektet.

Willak inleder ett arbete för att överföra nuvarande verksamhet till det helägda bolaget Utfack Sverige AB. Under alla omständigheter skyndar det på processen och arbetet när en förvärvskandidat föreligger.
Det finns ett fortsatt stort intresse för bolagets unika produkter. Med nya orders och en större omsättning kommer bolaget att kunna befinna sig på en säker grund.

- Kommentar från Martin Axelsson, VD;" Vartefter vi nu startar processen med att överföra nuvarande verksamhet till det helägda bolaget Utfack Sverige AB leder det till att vi kan positionera oss starkt inför ett förvärv. Vi avser att arbeta för alla aktieägares bästa, att hitta den mest  optimala förvärvskandidaten som kan bära frukt för våra befintligare aktieägare på sikt är för mig en självklarhet. Vi får heller inte glömma bort att vi samtidigt delar ut det befintliga Willak till aktieägarna, innebär då att man dels behåller sin aktie i ' noterade Willak', & även en aktie i Utfack AB" vilket jag tycker är väldigt fördelaktigt. 

Linköping den 18 oktober 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen publicerad den 18 oktober 2022 kl. 09:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted