Uppdatering gällande avsiktsförklaring

Willak är inne i en process där Bolaget ingått en avsiktsförklaring avseende ett förvärv om 100 procent av ett svenskt bolag med verksamhet i USA inom Igaming. Verksamheten är huvudsakligen baserad i USA med intäkter från omkring 12 000 kunder. Köpeskillingen i enlighet med avsiktsförklaringen är 240 miljoner kronor. 120 miljoner ska betalas med nyemitterade aktier i Willak till en teckningskurs på 35 öre per aktie, 40 miljoner kontant vid eventuellt tillträde och ytterligare 30 miljoner sex månader efter tillträde.

Nästa steg i processen har varit att genomföra en Due Dilligence av det tilltänkta köpobjektet & efter att ha genomfört en sådan så har inget annat framkommit än att det kan tillstyrkas att styrelsen i Willak kan gå vidare med att slutföra förvärvet enligt vår avsiktsförklaring.
Willak och säljaren kommer nu att inleda slutliga förhandlingar som avser leda till ett förvärvsavtal, där Willak övertar 100% av ägandet i Igaming bolaget.

Willaks nuvarande verksamhet kommer att överlåtits till det kommande dotterbolaget Utfack AB Inom rimlig tid kommer Willak kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna förvärvet av Igaming bolaget samt utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Utfack Sverige AB.

"-Jag är exalterad över framtidsutsikterna i WilLak, då vi arbetat för alla aktieägares bästa, är jag stolt över att vi tar över ett kassaflödespositivt & vinstdrivande bolag. Detta tror jag är nyckeln till att WilLak på sikt kommer vara en lönsam investering för våra aktieägares bästa. Att vi samtidigt delar ut det befintliga WilLak till aktieägarna, innebär då att man dels behåller sin aktie i "det nya WilLak", & även en aktie i det kommande noterade WilLak. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra engagerade och tålmodiga aktieägare, ibland tar det lite längre tid är förutspått, men vi tror att det är väl värt väntan", Martin Axelsson VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 kl. 09:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted