Samarbetsavtal med Dividend Sweden AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.

WilLak AB kommunicerade den 29 september 2021 att man omstrukturerar verksamheten, där nuvarande verksamhet ska bolagiseras och delas ut till aktieägarna. Det nuvarande WilLak AB avser därefter förvärva ny verksamhet. Dividend Swedens uppdrag omfattar i huvudsak att bistå i att identifiera annat bolag som WilLak ska förvärva.

"WiLak är nöjda över att ha Dividend Sweden som samarbetspartner vid omstruktureringen av bolaget och att hitta ny verksamhet att förvärva, som tillför aktieägarna värde. Samtidigt kommer aktieägarna erhålla utdelning av den befintliga verksamheten som vi tror har goda möjligheter att utvecklas väl", säger Jan Axelsson, styrelseordförande och huvudägare i WilLak AB.

"Dividend Sweden har på olika sätt arbetat med WilLak och genomfört ägarspridning av bolagets aktier. För oss är det naturligt att bistå i den transformation WilLak genomgår, då vi har erfarenhet av att skapa värde vid liknande affärer", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Dividend Sweden har också överenskommit att förvärva 10 miljoner aktier till 0,30 kr/aktie av huvudägaren Jan Axelsson.

Linköping den 9 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected]

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 13:15

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Styrelseordföranden säljer aktier för att teckna tecknings-optioner

Willaks styrelseordförande Jan Axelsson har, via bolag, avyttrat 7 miljoner aktier i Willak till 0,39 kr per aktie för att möjliggöra full teckning av teckningsoption TO1.


Utdelning av teckningsoptioner

En extra bolagsstämma beslutade den 8 november 2021 om utdelning av teckningsoptioner till aktieägarna i Willak, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Willak har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 20 december 2021.


Samarbetsavtal med Dividend Sweden AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller provision om 1,5 MSEK för genomförandet.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Willak AB omstrukturerar verksamheten

Willak AB avser omstrukturera verksamheten. Avsikten är att överlåta den nuvarande verksamheten i sin helhet till ett helägt publikt bolag. Styrelsen avser föreslå till årsstämman 2022 att detta helägda dotterbolag till 100% utdelas till aktieägarna, där 1 aktie Willak AB ger 1 aktie i det nya bolag.


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2021

  • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted