Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Prospektläge i Willak AB (publ.)

Willak har ökat marknadsbearbetningen eftersom den nya tillverkningslinan kan tas i bruk. Den ena av de två produktionslinorna kan tas i drift inom kort. Det innebär en stor kapacitetsökning.

I prospektslistan där offerter har skickats finns projekt i olika skeden men tillsammans utgör de ett värde av 33MSEK.

Prospektlistan visar samtidigt på Willaks möjligheter i en marknadssituation som i ett större perspektiv är sjunkande och begränsad. Stat och myndigheter jobbar på flera stödprogram för att upprätthålla ett byggande som motsvarar ett underskott i framförallt billiga hyresrätter.

"- Jag är förhoppningsfull till att vi kommer kunna teckna kundkontrakt till större värden och volym nu när vi delvis kan ta produktionslinan i drift. Hitintills har vi fått göra flertalet moment manuellt, vilket är tidsödande och begränsar volymen avsevärt.", Martin Axelsson VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]

Informationen publicerad den 1 December 2022 kl. 11:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted