Willak AB (publ), senarelägger 2022 års ordinarie bolagsstämman till den 25 maj, årsredovisningen publiceras den 25 april.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Bolagets lokaler på Idögatan 38, 58278 Linköping, måndagen den 25 maj, kl. 11.00. Den tidigare meddelade tiden för Bolagsstämman var den 3 maj 2022.Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Willak AB (TO 1)

Willak AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO 1). Den 11 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner, TO 1. Totalt nyttjades 28 899 266 optioner, vilket motsvarar cirka 40,6 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 7,2 MSEK.OPTIONSINLÖSEN


Nytt leveranskontrakt signerat med BAB Bygg på 1,3MSEK

Willak AB erhåller ny order till projekt Kv Spaljén i Trelleborg. Projektet avser väggelement & stålpelare med en ordersumma på 1,3MSEK


Styrelseordförande tecknar fullt

Willaks styrelseordförande Jan Axelsson Willaks styrelseordförande Jan Axelsson avser teckna fullt ut i den teckningen av TO1 som pågår. Totalt tecknar Jan Axelsson 23.4 miljoner optioner vilket tillför bolaget ca 5,8 MSEK i kapital.


Bokslutskommuniké 2021

JULI-DECEMBER 2021

  • Intäkterna uppgick till 1,9MSEK (3,0)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 2,0MSEK (2,0)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,4MSEK (-0,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,5MSEK (-3,3)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04SEK (-0,10)

JANUARI-DECEMBER 2021

  • Intäkterna uppgick till 3,6MSEK (7,1)
  • Aktiverat arbete för egen räkning 4,0MSEK(4,5)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0MSEK (-0,6)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9MSEK (-5,2)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08SEK (-0,15)

Styrelseordföranden säljer aktier för att teckna tecknings-optioner

Willaks styrelseordförande Jan Axelsson har, via bolag, avyttrat 7 miljoner aktier i Willak till 0,39 kr per aktie för att möjliggöra full teckning av teckningsoption TO1.


Utdelning av teckningsoptioner

En extra bolagsstämma beslutade den 8 november 2021 om utdelning av teckningsoptioner till aktieägarna i Willak, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Willak har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 20 december 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted