Delårsrapport Q2 2017

KVARTAL 2, 2017 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 871 Tkr (2 445 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 987 Tkr (620 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 386 Tkr (-5 188 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 727 Tkr under kvartalet (-5 425 Tkr).
 • I juni skriver Wifog avtal med Barncancerfonden om att lansera en ny digital insamlingstjänst. Wifog har utvecklat lösningen som i grunden bygger på bolagets beprövade cash-backteknologi. Tjänsten kopplas upp till ett stort antal butiker vars omsättning ökar tack vare trafiken från användarna. Värdena som skapas genom transaktionerna går till Barncancerfonden viktiga insamling till forskning om barncancer.
 • Wifog Mobile förlänger MVNO-avtal med 3 och relanserar sin mobiltjänst som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder, där det minsta abonnemanget kostar 20 kronor i månaden.

HALVÅR 1, 2017 

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 557 Tkr (4 059 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 319 Tkr (333 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under första halvåret -8 173 Tkr (-10 477 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -8 836 Tkr under första halvåret (-10 950 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white- label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.

VD HAR ORDET

Omsättning och resultat både för kvartalet och halvåret pekar uppåt.

Hittills under året har Bolagets arbete gått åt till att renodla och förtydliga våra erbjudanden och produkter samtidigt som vi lagt mycket energi på att lösa bolagets långsiktiga och korta finansiering. Ett arbete som har intensifierats under sommaren då bolaget drabbats av en akut likviditetskris.

Under tidig sommar relanserades vår telefoni-tjänst Wifog Mobile med den nya och unika positionen "Sveriges Minsta Mobilabonnemang". En position som möjliggjorts av ett nytt avtal med Hi3G och som skall erbjuda en väldigt stor marknad. Vi vet att de flesta köper mer kapacitet än de förbrukar och vi vet att många behöver en extra telefon eller ett extra abonnemang. Wifog Mobiles minsta abonnemang kostar 20 kr i månaden - ingen annan är i närheten av att slå oss i det segmentet!

Under sommaren har vi också blivit färdiga med utvecklingen av vår Cash-back tjänst "Savey". Först ut och just smyglanserat är Barncancerfondens GiveHope tjänst. Under devisen "Casback With a Cause" har nu alla människor chansen att ta del av attraktiva e-handelserbjudanden och samtidigt kunna bidra med pengar till Barncancerfondens viktiga och framgångsrika arbete.

Flera andra organisationer inom välgörenhet och sport väntar runt hörnet och Wifog står redo att öppna en ny värld av möjligheter både för organisationerna och alla deras donatorer och anhängare.

Mycket av arbetet inför lanseringarna gjordes under första halvåret och mot bakgrund av vi under denna period brottats med allvarliga problem avseende bolagets finansiering är vi särskilt belåtna med att siffrorna pekar åt rätt håll under den tiden.

Nu stundar tider av marknadsföring, nya partnerskap och nya användare. Tillväxt med egna varumärken och med partners.

Världen förtjänar Wifogs tjänster - det skall alla uthålliga aktieägare vara stolta över och snart nog belönas för!

Bästa hälsningar,
Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Delårsrapport för kvartal 1-3, 2017 publiceras den 30 november 2017.
Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 28 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD
Wifog Holding AB (publ)
E-post: [email protected]
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 16:25.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted