Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Vertical Ventures ingår LOI om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Ltd

Vertical Ventures AB ("Vertical Ventures") och Tongdow E-Commerce Group Ltd ("Tongdow") har ingått en avsiktsförklaring gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Vertical Ventures verksamhet ändras till Tongdows verksamhet (det "Nya Bolaget").

Transaktionen mellan Vertical Ventures och Tongdow i korthet:

· Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures.

· Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdow aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

· Köpeskillingen för Tongdow uppgår indikativt till US$ 200 000 000 men är föremål för slutförhandling.

· Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det andra kvartalet 2020.

"Vertical Ventures emotser en effektiv process för att tillsammans med Tongdow nu åstadkomma en ny operativ inriktning på verksamheten för att skapa värde för bolagets aktieägare", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Vertical Ventures.

I samband med Transaktionen kommer Vertical Ventures att byta företagsnamn.

Om Transaktionen

Vertical Ventures har ingått en avsiktsförklaring med Tongdow, enligt vilken Vertical Ventures ska förvärva samtliga aktier i Tongdow. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures. Vidare förutsätter slutförandet av Transaktionen en godkänd granskning (due diligence) av Tongdow som Vertical Ventures avser genomföra under kommande veckor.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdows aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Fördelningen kan slutligt komma att variera beroende på slutligt utfall av parternas förhandlingar.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta - och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras i god tid innan den avsedda tillträdestidpunkten.

Om Tongdow

Tongdow är ett e-handelsföretag verksamt inom B2B och hanterar transaktioner inom metallhandel. Företaget omsatte US$ 583 miljoner under 2018 och genomför nu en publik börsnotering i Europa för att fortsätta sin expansion på nya marknader.

Mer information om Tongdow finns på www.tongdow.com.

Om Vertical Ventures

Vertical Ventures avyttrade sin operativa verksamhet, lojalitetsplattformen Wifog, till Transiro Int. AB under hösten 2019. Vertical Ventures blev efter den transaktionen största aktieägare i Transiro Int. AB, noterat på NGM.

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och
bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.Mer information om Vertical Ventures finns på http://investor.verticalventures.se.

Rådgivare

Aalto Capital agerar finansiell rådgivare till Tongdow i processen.

Stockholm 2020-02-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, Styrelseordförande Vertical Ventures AB (publ)

E-post: [email protected]

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se.

Arcane Crypto AB announces an operational reorganization, unifying its growing private wealth businesses under a new business unit called K33.

In parallel Arcane has initiated a strategic review of its investment and venture business to exploit current market opportunities.


Arcane Crypto publishes Interim Report for Q3 and the first nine months of 2022

Third quarter of 2022 (compared to third quarter 2021)

  • Group revenue decreased to 52,186 kSEK (81,166)
  • EBITDA amounted to -7,336 kSEK (-6,059)
  • EBIT amounted to -12,703 kSEK (-8,105)
  • The result for the period amounted to -13,290 kSEK (-7,766)
  • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.002 (-0.001) and after dilution to SEK -0.001 (-0.001)
Inbjudan till presentation av Arcane Cryptos delårsrapport Q3 2022

Arcane Crypto bjuder härmed investerare, analytiker och media till en webcastpresentation som hålls av VD Torbjørn Bull Jenssen i samband med att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras. Webbsändningen kommer att hållas tisdagen 8 november 2022 klockan 10:00.


Invitation to presentation of Arcane Crypto's Q3 2022 Interim Report

Arcane Crypto hereby invites investors, analysts and media to a webcast presentation hosted by CEO Torbjørn Bull Jenssen in connection to the publication of the company's Interim Report for the third quarter 2022. The webcast will be held on Tuesday November 8, 2022 at 10:00 CET.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted