Vertical Ventures ingår LOI om förvärv av Arcane Crypto AS

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures") informerade i pressmeddelande 20200702 att man avbrutit processen avseende Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd sedan exklusivitetsperioden enligt ingången avsiktsförklaring löpt ut.

Vertical Ventures och majoritetsägarna ("Ägarna") till Arcane Crypto AS ("Arcane") har ingått en avsiktsförklaring gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Arcane genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Vertical Ventures verksamhet ändras till Arcanes verksamhet (det "Nya Bolaget").

Transaktionen mellan Vertical Ventures och Arcane i korthet:

 • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bland annat att vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i såväl Vertical Ventures som i Ägarna.
 • Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Arcanes aktieägare ska inneha omkring 92,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 7,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.
 • Köpeskillingen för Arcane uppgår indikativt till SEK 299 745 000 men är föremål för slutförhandling. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemission av preliminärt 6 661 000 000 aktier i Vertical Ventures till en teckningskurs om SEK 0.045 per aktie.
 • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under andra halvan 2020.

"Det har kommit en rad spännande marknadsnyheter från kryptovalutaindustrin på senare tid, till exempel ser vi nu att ett antal stora internationella aktörer ger sig in på marknaden. Detta är talande för den växande mognaden i sektorn och gör oss extra glada över att kunna säkra ett avtal med Arcane", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Vertical Ventures.

"We see massive potential for Arcane as a listed company. We are growing fast and there are many interesting opportunities on the horizon. By going public we will expand our toolbox and position our self for further growth. In addition, our ecosystem approach and infrastructure focus will benefit from the opening up to a wider investor base", säger Torbjørn Bull Jenssen, VD för Arcane.

Kombinationen av Vertical Ventures och Arcane kommer att skapa ett av mycket få noterade kryptovalutafokuserade företag i Europa och kommer att erbjuda en robust och diversifierad exponering mot sektorn.

I samband med Transaktionen kommer Vertical Ventures att byta företagsnamn.

Om Transaktionen

Vertical Ventures har ingått en avsiktsförklaring med Arcane, enligt vilken Vertical Ventures ska förvärva samtliga aktier i Arcane. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i såväl Vertical Ventures som i Ägarna. Vidare förutsätter slutförandet av Transaktionen en godkänd ömsesidig granskning (due diligence) av Arcane och Vertical Ventures, vilken avses genomföras under kommande veckor.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Arcanes aktieägare ska inneha omkring 92,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 7,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Fördelningen kan slutligt komma att variera beroende på slutligt utfall av parternas förhandlingar.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta - och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras i god tid innan den avsedda tillträdestidpunkten.

About Arcane

Arcane works to support the financial system of the future.

Arcane develop and invest in projects which fills the gaps in the infrastructure for bitcoin and digital assets. Arcane works to become a center of gravity for the digital asset ecosystem in Europe and works to extract synergies between its business lines and investments.

The business portfolio of Arcane consist of six units covering: (i) crypto currency payment technology, (ii) crypto and digital assets liquidity provision, (iii) crypto-fiat exchange, both retail and institutional, as well as (iv) a research department, (v) news and (vi) a hedge fund. Arcane's main brands and investments include Trijo Exchange, Alphaplate, Pure Digital, Teslacoil, Arcane Research, Kryptografen.no and Arcane Assets.

Torbjørn Bull Jenssen is the CEO of Arcane. The majority owners behind Arcane is the Norwegian investors Kristian Lundkvist, Ketil Skorstad and Morten Klein through their respective investment companies.

Investments

Trijo Exchange (Iljort Invest AB - 34% ownership)

Trijo is the first Swedish crypto exchange licensed by the Swedish financial authorities under AML5. Trijo provides a simple and secure onboarding process to crypto currency, by amongst other factors, leveraging BankID for identification and log in. For further information see: https://trijo.co/

Trijo also operate the news site Trijo News: https://news.trijo.co/

The co-founder and CEO of Trijo is Totte Löfström

Alphaplate Ltd. (45% ownership)

Alphaplate is a UK based crypto algo trader and liquidity provider specializing in smaller currencies like Swedish and Norwegian kroner. For further information see: http://alphaplate.io/

The founders of Alphaplate are Jan Ivar Strømme (CEO) and Robert Crenian (COO).

Pure Digital Ltd. (34% ownership)

Pure Digital builds an interbank bitcoin and digital asset exchange targeting tier one banks. Pure Digital is built based on extensive experience from the traditional currency market, as well as crypto. Pure Digital is based in the UK. For further information see: https://puredigitalmarkets.com/

The founder and CEO of Pure Digital is Campbell Adams, and the COO is Lauren Kiley.

Business lines

Arcane Assets

Arcane Assets operates a crypto hedge fund regulated under FSA through a partnership with hedge fund platform provider AK Jensen. For further information see: https://arcaneassets.io/

The fund is managed by Eric Wall.

Arcane Research

Arcane Research provides research and news within the field of crypto currency and digital assets. Arcane Research's business model is built around a paid newsletter, white label research sold to crypto exchanges, sponsorships and consulting. For further information see: https://research.arcane.no/

Arcane also operate the Norwegian crypto news site https://kryptografen.no/

Arcane Research is headed by Torbjørn Bull Jenssen and Media is headed by Richard Paulsen.

Teslacoil

Teslacoil is an enterprise-software enabling companies to easily accept Bitcoin and Bitcoin Lightning payments themselves, without being cryptocurrency experts. Teslacoil features integrations with exchange partners. This enables the customers to hedge out the incoming bitcoins in real time and receive settlement in their desired fiat currency. For further information see: https://teslacoil.io/

Teslacoil is headed by Henrik Skogstrøm.

Stockholm 2020-07-02

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, Styrelseordförande Vertical Ventures AB (publ)

E-post: [email protected]

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 08:46 CEST.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-post: [email protected], web: www.mangold.se

Nerladdningsbara filer

Arcane Crypto publishes Interim Report for Q2 2022

Second quarter of 2022 (compared to second quarter 2021)

 • Group revenue decreased to 84,755 kSEK (100,372)
 • EBITDA amounted to -20,604 kSEK (-1,484)
 • Adjusted EBITDA -9,704 kSEK (-1,484)
 • EBIT amounted to -55,740 kSEK (-2,547)
 • The result for the period amounted to -56,272 (-7,056)
 • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.007 (-0.001), and after dilution to SEK -0.006 (-0.001)

Inbjudan till presentation av Arcane Cryptos delårsrapport Q2 2022

Arcane Crypto bjuder härmed investerare, analytiker och media till en webcastpresentation som hålls av VD Torbjørn Bull Jenssen i samband med att bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras. Webbsändningen kommer att hållas tisdagen 23 augusti 2022 klockan 10:00.


Invitation to presentation of Arcane Cryptos Q2 2022 Interim Report

Arcane Crypto hereby invites investors, analysts and media to a webcast presentation hosted by CEO Torbjørn Bull Jenssen in connection to the publication of the companys Interim Report for the second quarter 2022. The webcast will be held on Tuesday August 23, 2022 at 10:00 CET.Arcane Crypto publishes Interim Report for Q1 2022

First quarter of 2022
- compared to first quarter 2021 -

 • Group revenue increased to 105,865 kSEK (2,157)
 • EBITDA amounted to -2,124 kSEK (-11,043)
 • EBIT amounted to -8,835 kSEK (-11,079)
 • The result for the period amounted to -10,178 kSEK (-136,050)
 • Adjusted result for the period amounted to -10,178 kSEK (-9,097)
 • Earnings per share before dilution amounted to SEK -0.001 (-0.017)
 • Earnings per share after dilution amounted to SEK -0.001 (-0.016)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted