Info Webgallerian november 2018

Styrelsen och ledningen för Webgallerian har arbetat hårt och intensivt för att Webgallerian ska bli en plattform för att hjälpa mindre webbutiker att synas, vilket nu är mer aktuellt än någonsin. Webbutiker får det allt svårare att synas och höras i bruset och konsumenterna längtar efter nya shoppingupplevelser. De vill gärna hitta till butiker de inte visste fanns. Konsumenter vill även att det ska vara enkelt och bekvämt att handla på nätet.

Webgallerian bakgrund - teknisk utveckling

Relansering av Webgallerian har blivit försenad pga av att vår tidigare utvecklingsleverantör inte levererade i tid.   

I maj 2018 valde vi att anlita en ny leverantör och har numer två nya utvecklingsbolag som under tiden maj - okt arbetat med buggfix och diverse funktions- och designförbättringar. Det arbetet har varit mycket fruktsamt och vi har nu möjlighet att genomföra en relansering av Webgallerian.

Nyemission

Under våren sommaren genomfördes en nyemission till en kurs på 5,40 SEK vilket inbringade totalt 3 464 915 SEK. En del investerare kom från USA.

Vi har för avsikt att ta in mer kapital för vidare expansion och marknadsföring.

Organisation

Vi har utökat personalstyrkan med två mycket kompetenta personer. En CTO/CDO som ansvarar för all teknik och den digitala utvecklingen som tillträdde mitten augusti samt en CIO/Development Manager som ansvarar för all serverhantering och leder det direkta arbetet tillsammans med sajtutvecklarna, som tillträdde i mitten av maj.

Förvärv av teknisk plattform

I samband med nyemissionen förvärvade WG en teknisk plattform från Rchery Inc. Rchery är ett USA-baserat företag med svenska entreprenörer och ledning. Förvärvet tillför Webgallerian en förbättrad applikation avseende tjänsten MinGalleria. Tekniken bygger på en avancerad personalisering av informationsflödet till konsumenten som är anpassat till dennes intresse och önskemål. Förvärvet innebär även att Webgallerian sparar avsevärd tid och kostnad för utveckling av tjänsten, vilket var en av Webgallerians utstakade mål avseende anpassning till avancerad konsumentupplevelse för en mer personlig shoppingupplevelse.

Förvärvet innebar även att Webgallerian tillfördes ca 25 nya aktieägare som var konvertibeldelägare i Rchery Inc. Flera av dessa aktieägare är välkända investerare och entreprenörer i både USA och Sverige.

Ny profil

Webgallerian har skapat en ny profil avseende inriktning mot marknaden och för att vara rustade i den konkurrensutveckling vi ser på marknaden har vi gjort en del förändringar.

Vi har avsevärt förstärkt inriktningen på att WG ska ha en innehållsorienterad utformning (content), vilket innebär att valet av butiker är kritiskt. Vi handplockar butiker som uppfyller vissa kvalitets- och innehållskriterier för att få vara med i WG. Vi skapar en marknadsplats, en galleria med butiker som man inte hittar överallt. De har något speciellt att erbjuda, något som skapar intresse och som bidrar till nyfikenhet och ett leende på läpparna. Kravet är skalbarhet så att de har potential att växa.

Butiker

Genom den profiländring vi gjort har vi valt att ta bort vissa butiker som fanns med sedan tidigare och som vi anser inte passar in i den nya profilen. Vi har två säljare som har arbetat sedan oktober med att scouta butiker. Vi får in nya butiker till WG varje dag och vi har i dagsläget 100 butiker som håller på att läggas upp WG.

Några kommentarer från våra senast inkomna butiker:

  • Fler bollar i luften, tror på handplockade butiker
  • Go butiken, tror på det här konceptet
  • Husmodern, Vilken bra ide, varför har jag inte tänkt på det förut
  • Råvarubutiken, jag gillar er idé...

Intresset från butier att vara med i WG är oväntat stort vilket är mycket glädjande. Vårt budgeterade mål för 2018/2019 var 225 butiker och för 2019/2020 var 500 butiker. Håller vi den takt vi för närvarande håller kommer vi att nå 500 butiker redan Q2 - 2019, 1,5 år tidigare än budgetmål.

Sajten WG

WG kommer att få en något ny startsida med en tydligare bild av WG.

Relansering

WG är nu redo för relansering. I början av december vi att relansera WG och starta marknadsföringen som årets julklappsplattform.

Marknadsföring

Influencer

Vi startar i kampanj dec med ett antal Influencers och Instagram. Detta är ett test som vid positivt utfall kommer att utökas kraftigt i omfattning.

Instagram

WG Instagram är nu utformat med Instashop vilket gör att alla produktbilder är klickbara och leder till produkten i den butik som finns på WG och är där direkt köpbar.

Facebook

WG är förberedd att lägga upp annonser och inlägg löpande.

PR

Caprivi PR som sköter all PR för WG och som är delägare i WG står beredda med en aktiv och intensiv PR plan framåt.

Vi i Villa

Under december kommer Vi i Villa att göra omfattande marknadsföring för WG med nyhetsbrev till deras medlemmar och sajtnärvaro på Viivilla.se.

I mitten av januari genomför vi en analys av marknadsföringen i november - december i syfte att få ett underlag för intensifierat samarbete omfattande fler kanaler i deras nätverk.

Sammanfattning

Små och medelstora webbutiker behöver Webgallerian.
Konsumenter vill ha shoppingupplevelser och gillar att hitta butiker de inte visste fanns.
Webgallerian erbjuder en bättre shoppingupplevelse genom att konsumenten kan hitta spännande, handplockade butiker som man inte visste fanns och får mer personifierat informationsflöde.

Som journalist Christer Pettersson skrev:
Det är lätt att sympatisera med de ambitioner Webgallerian har, det vill säga att hjälpa mindre webbutiker att synas och höras och att ge konsumenten en attraktiv shoppingupplevelse.  Så jag hoppas verkligen att de lyckas.

Hälsar
Ingemar Gleissman, VD/Grundare
Webgallerian Scandinavia AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 30 juni 2020 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr. 556898-4453, kallas till årsstämma den 28 juni 2019 klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.Webgallerian förlänger teckningstiden.

Styrelsen i Webgallerian Scandinavia AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 15:e mars 2019.


Webgallerian genomför företrädesemission

Styrelsen för den svenska e-handelsplattformen Webgallerian AB (publ) beslutade vid sitt sammanträde den 15 januari 2019 att genomföra en företrädesemission av högst 568 782 aktier, motsvarande 3 071 422,80 kronor. Även allmänheten beredes rätt att teckna aktier i nyemissionen.


Info Webgallerian november 2018

Styrelsen och ledningen för Webgallerian har arbetat hårt och intensivt för att Webgallerian ska bli en plattform för att hjälpa mindre webbutiker att synas, vilket nu är mer aktuellt än någonsin. Webbutiker får det allt svårare att synas och höras i bruset och konsumenterna längtar efter nya shoppingupplevelser. De vill gärna hitta till butiker de inte visste fanns. Konsumenter vill även att det ska vara enkelt och bekvämt att handla på nätet.


Delårsrapport Q3 1/7 - 30/9 2018

VD kommentar

  • Under Q3 har arbete med teknisk utveckling och butiksinförsäljning inför en relansering mot konsument i Q4 varit i fokus.
  • I övrigt hänvisas till en fylligare information som läggs upp separat påwww.bequoted.com/bolag/webgallerian i samband med denna rapports publicering.

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia AB (publ) den 7 november 2018

Årsstämma hölls i Stockholm på Vasagatn 36 i Quick Office lokaler kl 16:00.


Webgallerian pausar handeln av aktier

Webgallerian Scandinavia AB (publ) meddelar idag att man efter styrelsebeslut valt att pausa handeln av Bolagets aktier (WGAL) på beQuoteds inofficiella lista med anledning av pågående strategiska diskussioner med investerare och samarbetspartners. Bolaget kommer att återuppta handeln av Bolagets aktier igen den 1 mars 2019.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDIVAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i WebGallerian Scandinavia AB (publ), org. nr 556898-4453, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 klockan 16.00 i Quick Office lokaler på Vasagatan 36 i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted