Financial Report First Quarter 2019

First Quarter 2019 (January - March)

 • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK 2.1 (1.0)
 • After-tax profit for first quarter amounts to MSEK-2.2 (-1.0)
 • Profit per share for first quarter amounts to SEK -0.13 (-0.10)

Significant events in the reporting period

 • Plan program for Norwegian subsidiary has been approved by municipality of Røyrvik
 • Board member Scott Moore has been appointed chairman of the board
 • Permitting work for Stekenjokk and Joma continued
 • Swedbank Norway has been appointed financial advisor
 • Shares in subsidiary Upgrade Mineral Nordic AB has been spun out to shareholders via dividend in kind

Significant events after the reporting period

 • Permitting work for Stekenjokk and Joma has continued. The new round of hearing is expected to last during spring 2019
 • The annual general meeting has approved new articles of association and authorized the board to issue new shares or other financial instruments

Financial reporting calendar

 • Financial report for the period April - June will be published on August 9, 2019
 • Financial report for the period July - September will be published on November 8, 2019

For the full report, see attached document.

This information is such as Vilhelmina Mineral AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation and the Securities Market Act. The information was provided, by the responsible contact person below, for publication on May 14, 2019 at. 11.45. This interim report has not been audited by the Company's auditor.

Stockholm May 14, 2019

For additional information please contact:

Peter Hjorth, VD, Vilhelmina Mineral AB (publ)
Email: info@vilhelminamineral.com
www.vilhelminamineral.com 

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org.nr 556832-3876, kallas till årsstämma den 24 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.30.


Invitation to the annual general meeting of the shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ)

The shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ), reg. no 556832-3876, are hereby invited to participate in the Annual General Meeting to be held on Friday, April 24, 2020 at 4 p.m. in the Company's premises at Brahegatan 29 in Stockholm. Registration to the Annual General Meeting starts at 3.30 p.m.
Vilhelmina Minerals huvudägare tecknar avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") meddelar att Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har ingått avtal med ägare till 92,5 % av aktierna i Vilhelmina Mineral om att förvärva deras aktier mot betalning i nyemitterade aktier i Nickel Mountain. Innan affären genomförs ska Vilhelmina Mineral finansieras genom företrädesemission om 23 MSEK som till 100 % är täckt av garantier och teckningsåtaganden. I tillägg har Vilhelmina Mineral ingått avtal om ytterligare finansiering på ca 3,3 MSEK via norska regionala fonder. Affären med Nickel Mountain förutsätter bl a godkännande av en extra bolagsstämma i Nickel Mountain.


Vilhelmina Mineral 's majority shareholders sign a share sale agreement with Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") announces that Nickel Mountain Resources AB (publ) (" Nickel Mountain ") today has entered into an agreement with owners of 92.5 % of the shares in Vilhelmina Mineral to acquire their shares against payment in newly issued shares in Nickel Mountain. Before the transaction is completed, Vilhelmina Mineral will be financed through a rights issue of SEK 23 million, which is 100% covered by guarantees and subscription obligations. In addition, Vilhelmina Mineral has entered into an agreement for additional financing of approximately SEK 3.3 million through Norwegian regional funds. The affair with Nickel Mountain requires, among other things, the approval of an Extraordinary General Meeting of Nickel Mountain. 


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

 • Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 2,9 (3,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (-3,3) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,17 (-0,22) kr

Helåret (januari - december 2019)

 • Intäkter för helåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 8,4 (11,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,5 (-11,3) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,51 (-0,84) kr

Financial Report Fourth Quarter 2019

Fourth quarter 2019 (October-December 2019)

 • Revenue for fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK 2.9 (3.3)
 • After-tax profit for fourth quarter amounts MSEK -2.9 (-3.3)
 • Profit per share for fourth quarter amounts SEK -0.17 (-0.22)

Full year 2019 (January-December 2019)

 • Revenue for full year amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for full year amounts to MSEK 8.4 (11.0)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -8.5 (-11.3)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.51 (-0.84)

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,5 (-1,3) mkr
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,09 (-0,09) kr

Första nio månaderna (januari - september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till 5,6 (7,7) mkr
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5,6 (-8,0) mkr
 • Resultatet per aktie första nio månaderna uppgick till -0,34 (-0,64) kr

Financial Report Third Quarter 2019

Third quarter 2019 (July-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for third quarter amounts to MSEK 1.5 (1.3)
 • After-tax profit for third quarter amounts MSEK -1.5 (-1.3)
 • Profit per share for third quarter amounts SEK -0.09 (-0.09)

First nine months 2019 (January-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for first nine months amounts to MSEK 5.6 (7.7)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -5.6 (-8.0)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.34 (-0.64)

Vilhelmina Mineral AB (publ) har kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har till ansvarig myndighet Bergstaten lämnat in en omfattande komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi som rör tillstånd att bryta koppar och zink. Bolaget vidhåller i sin komplettering att bearbetningskoncession bör meddelas för bägge mineraliseringarna.


Vilhelmina Mineral AB (publ) has submitted a supplement to the exploitation concession application for Stekenjokk and Levi

Swedish junior resources company Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or "the Company") has submitted an extensive supplement to the ongoing application for exploitation concession in Stekenjokk and Levi. The documentation was sent to the Swedish Mining Inspectorate. The concession application relates to mining of copper and zinc. In its supplement the Company maintains that exploitations concessions should be granted for both mineralizations.


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport andra kvartalet 2019

Andra kvartalet (april-juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 2,0 (5,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -2,0 (-5,6) mkr
 • Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,12 (-0,45) kr

Första sex månaderna (januari - juni 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 4,1 (6,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -4,2 (-6,7) mkr
 • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,25 (0,54) kr

Financial Report Second Quarter 2019

Second quarter 2019 (April-June 2019)

 • Exploration and evaluation costs for second quarter amounts to MSEK 2.0 (5.4)
 • After-tax profit for second quarter amounts MSEK -2.0 (-5.6)
 • Profit per share for second quarter amounts SEK -0.12 (-0.45)

First six months 2019 (January-June 2019)

 • Exploration and evaluation costs for second quarter amounts to MSEK 4.1 (6.4)
 • After-tax profit for second quarter amounts MSEK -4.2 (-6.7)
 • Profit per share for second quarter amounts SEK -0.25 (0.54)

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet (januari - mars 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 2,1 (1,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -2,2 (-1,0) mkr
 • Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,13 (-0,10) kr

Financial Report First Quarter 2019

First Quarter 2019 (January - March)

 • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK 2.1 (1.0)
 • After-tax profit for first quarter amounts to MSEK-2.2 (-1.0)
 • Profit per share for first quarter amounts to SEK -0.13 (-0.10)Kommuniké från årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) 2019

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 3 maj beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf och Peter Hjorth. Vidare har styrelsen bemyndigats att emittera upp till högst 33 000 000 nya aktier eller andra finansiella instrument.


Decisions by AGM 2019 in Vilhelmina Mineral AB (publ)

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("the Company") has held an annual general meeting on May 3, at which the current members of the board, Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahllöf and Peter Hjorth, were re-elected. Further, the board has been authorized to issue up to 33,000,000 new shares or other financial instruments.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär