Vicore stärker sin ledningsgrupp

Göteborg, 27 augusti, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att bolagets ledningsgrupp stärks med tre seniora rekryteringar när bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter närmar sig viktiga kommersiella milstolpar.

Åsa Magnusson tillträder tjänsten som Vicores Chief Commercial Officer och Mikael Nygård tillträder tjänsten som VP Business Development. Båda blir en del av bolagets ledningsgrupp. Jessica Shull, nyligen rekryterad som ansvarig för Vicores digitala terapier, ansluter också till Vicores ledningsgrupp.

Åsa Magnusson tar ansvaret för bolagets kommersialiseringsaktiviteter. Hon har mer än 20 års erfarenhet från seniora kommersiella roller inom läkemedelsindustrin med fokus på market access och lansering av läkemedel för sällsynta sjukdomar inom områden med stora medicinska behov. Hon kommer senast från Arvelle Therapeutics, ett schweiziskt bioteknikbolag med fokus på CNS och epilepsi. Dessförinnan arbetade Åsa i olika internationella och nordiska kommersiella roller på Alexion i syfte att expandera användningen av innovativa antikroppsprodukter som Soliris och Ultomiris. Innan dess ansvarade hon för marknadsföringen av Actelions läkemedel mot pulmonell arteriell hypertension (PAH), inklusive lanseringen av Opsumit samt nya indikationer för Tracleer i de nordiska länderna. Åsa tillträder sin roll i Vicore i oktober 2021.

Mikael Nygård tar ansvaret för bolagets affärsutvecklingsaktiviteter inklusive partnerskap, licensieringar och M&A. Mikael har lång erfarenhet från hälsovårdsindustrin, senast som ansvarig för M&A och affärsutveckling vid vårdgivarbolaget Humana AB. Mikael har under sina år på Humana innehaft flera roller och har i sin senaste roll ansvarat för ett flertal förvärv samt har varit involverad i att utveckla och implementera bolagets tillväxtstrategi. Dessförinnan arbetade han i det globala hälsovårdsteamet i strategikonsultfirman Boston Consulting Group. Mikael har en PhD i neurovetenskap från Karolinska Institutet. Mikael tillträder sin roll i november 2021.

Jessica Shull började i Vicore i maj 2021 med ansvar för utveckling och lansering av digitala terapier (VP04 programmet) inom IPF. Jessica har mer än 20 års erfarenhet inom området för digitala teknologier för hälso- och sjukvård inklusive utveckling av virtuella kirurgiska enheter. Hon anses vara en auktoritet inom hälsoteknikbedömning (HTA) för patientvänlig programvara och innovation i Europa och internationellt. Hennes tidigare roller innefattar bland annat arbete med "best practices" inom digital hälsa för WHO och utbildning inom digital hälsa, regleringar och policies vid Digital Therapeutics Alliance.

Åsa Magnusson, Mikael Nygård och Jessica Shull kommer ingå i ledningsgruppen i Vicore.

"Vicore växer med ett kraftfullt team med en enorm kollektiv erfarenhet. I takt med att våra program inom IPF och COVID-19 går mot viktiga kliniska milstolpar implementerar vi ett effektivt och smidigt ledarskap med de kunskaper som krävs för att möta utmaningarna i en snabbväxande och utvecklande marknad. " säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: 070 975 98 63
E-mail: [email protected]  

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore is a rare disease pharmaceutical company focused on fibrotic lung disease and related indications. The company currently has four development programs, VP01, VP02, VP03 and VP04. VP01 aims to develop the substance C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and COVID-19. VP02 is based on a new formulation and delivery route of thalidomide and focuses on the underlying disease and the severe cough associated with IPF. VP03 includes the development of new AT2R agonists. VP04 develops a clinically validated digital therapeutic for IPF patients.

The company's shares (VICO) are listed on Nasdaq Stockholm's main market. For more information, see www.vicorepharma.com.

Lancets EClinicalMedicine publicerar resultat från fas 2-studie med C21 i COVID-19

  • Studien visade att C21 minskade behovet av syrgas- och respiratorbehandling, vilket indikerar en snabbare återhämtning. C21 var också säkert och väl tolererat.
  • Resultaten låg till grund för Vicores beslut att gå vidare med en fas 3-studie vilken beräknas vara klar första halvåret 2022.

Göteborg, 25 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas 2-studien ATTRACT med angiotensin II typ 2 receptor agonisten C21 i COVID-19 har publicerats i EClinicalMedicine, en expertgranskad vetenskaplig tidskrift utgiven av The Lancet. Publikationen finns tillgänglig online via denna länk.


Lancet's EClinicalMedicine publishes phase 2 data on C21 in COVID-19

  • The trial showed that C21 reduced the need for supplemental oxygen and mechanical ventilation, indicating faster patient recovery. C21 was also found to be safe and well tolerated.
  • Data encouraged Vicore to move into phase 3 with readout on-track for H1 2022.

Gothenburg, October 25, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders, today announces that the results of the COVID-19 phase 2 trial of its angiotensin II type 2 receptor agonist C21 have been published in EClinicalMedicine, a peer reviewed clinical journal, published by The Lancet. The paper is available online via this link.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Vicore håller webbinarium om C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF)

Webbinariet hålls torsdagen den 30 september @16:00 CET (10:00 am EST) med läkarna och IPF-experterna, Prof. Toby Maher och Prof. Joanna Porter.

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicores ledande läkemedelsmolekyl, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), torsdagen den 30 september kl. 16:00 CET (10:00 am EST).


Vicore to host Key Opinion Leader webinar on C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

Webinar on Thursday, September 30 @ 16:00 CET (10AM ET) with the medical doctors and IPF experts Prof. Toby Maher and Prof. Joanna Porter.

Gothenburg, September 22, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announced it will host a key opinion leader (KOL) webinar on C21, the company's lead asset for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) on Thursday, September 30, 2021 at 16:00 CET (10 AM Eastern Time).


Vicore erhåller SARS coronavirus-patent för C21 i USA

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat patentet US11,123,329 som omfattar användningen av C21 för att behandla infektioner orsakade av Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus (CoV), inklusive SARS-CoV-2.


Vicore behandlar första COVID-19 patienterna i den globala fas 3-studien ATTRACT-3

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.

  • Tidigare rapporterade positiva resultat från fas 2-studien ger starkt stöd för fortsatt utvärdering av Vicores AT2 receptor agonist C21 i COVID-19
  • Den pivotala fas 3-studien är nu godkänd i USA, Ukraina, Sydafrika, Brasilien, Tjeckien, Filippinerna och Indien med syftet att undersöka effektiviteten och säkerheten av C21 på sjukhusinlagda patienter med COVID-19

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.


Vicore starts dosing of first COVID-19 patients in the global phase 3 trial ATTRACT-3

Gothenburg, September 17, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders today announces the dosing of the first patients in the company's global phase 3 trial of C21 in COVID-19 (ATTRACT-3).

  • Previously reported positive phase 2 trial results strongly support further evaluation of the Vicore AT2 receptor agonist C21 in COVID-19
  • The pivotal phase 3 trial is currently approved in the US, Ukraine, South Africa, Brazil, Czechia, Philippines and India to investigate the efficacy and safety of C21 in hospitalized patients with COVID-19

Vicore stärker sin ledningsgrupp

Göteborg, 27 augusti, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att bolagets ledningsgrupp stärks med tre seniora rekryteringar när bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter närmar sig viktiga kommersiella milstolpar.


Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.


Interim report April - June 2021

Gothenburg, August 26, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the second quarter 2021.


Vicore meddelar om deltagande i investerarmöten under juni 2021

Göteborg, 15 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), som ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag om deltagande i två investerarkonferenser under juni månad 2021.


Vicore har erhållit godkännande från FDA för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19

Göteborg, 11 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att amerikanska U.S. Food and Drug Administration (FDA) har godkänt dess Investigational New Drug (IND)-ansökan för bolagets läkemedelskandidat och oralt tillgängliga angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist, C21, för behandling av COVID-19. En aktiv IND gör det möjligt att påbörja bolagets pivotala fas 3-studie, ATTRACT-3, i USA.


Vicore announces FDA acceptance for pivotal phase 3 trial of C21 in COVID-19

Gothenburg, June 11, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for fibrotic lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the Investigational New Drug (IND) application for the company's lead asset, the orally available angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist C21, for the treatment of COVID-19. The active IND enables initiation of US sites in Vicore's pivotal phase 3 trial, ATTRACT-3.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2021 fattades följande beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted