Vicore Pharma håller webbinarium om C21 för behandling av COVID-19

Webbinariet hålls onsdagen den 28 april @ 14:00 CET (08:00 am EST)

Göteborg 20 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag som
utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF)
meddelade idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicore's ledande
läkemedelsmolekyl, för behandling av COVID-19, onsdagen den 28 april 2021 kl. 14:00 CET
(08:00 am EST).

Webbinariet kommer att innehålla en presentation av Key Opinion Leader (KOL), professor
Maureen Horton, M.D. vid Johns Hopkins University School of Medicine, som kommer att
presentera aktuella behandlingsmetoder och omötta medicinska behov vid COVID-19. Professor
Horton kommer att vara tillgänglig för att svara på frågor efter avslutad presentation.

Vicores CMO, Rohit Batta kommer att presentera en uppdatering av resultaten från fas II-studien i
COVID-19 och studiedesignen för den kommande pivotala fas III-studien med C21, en angiotensin
II typ 2-receptor (AT2R) agonist. C21 undersöks också i en fas II-studie i idiopatisk lungfibros (IPF)
och har särläkemedelsstatus i denna indikation från tillsynsmyndigheterna i Europa och USA.
För att registrera dig för webbinariet, klicka här.

Maureen Horton, M.D. är professor i medicin och miljöhälsoteknik vid Johns Hopkins University
School of Medicine i Baltimore, Maryland, ansvarig för interstitiella lungsjukdomar vid avdelningen
för lung- och akutmedicin, samt behandlande läkare vid Johns Hopkins medicinska
intensivvårdsenhet.

Professor Hortons forskning syftar till att förstå immunologiska störningar som som bidrar till
lungskada och fibros. Hon har tidigare utvecklat en ny vaccininducerad immunterapi för lungfibros
och forskar nu kring nya metabola behandlingar för både lungfibros och akut svår lungsvikt (ARDS).
Hon har varit huvudansvarig prövningsledare i cirka 10 kliniska prövningar för behandling av
lungsjukdomar och har över 80 publikationer om lungsjukdomar inklusive IPF, IPF-hosta, lungfibros
samt luftvägsinfektioner som influensa och COVID-19.

Sedan 2020 har professor Horton varit involverad i flera studier som undersökt immunologiska
störningar vid COVID-19-infektion och är medförfattare till en ny publikation om specifika T-celler
och myeloida celler associerade med akut sjuka COVID-19-patienter, vilket ger en viktig insikt i
sjukdomsframkallande mekanismer vid COVID-19.

Professor Horton fick tog sin läkarexamen vid Johns Hopkins University School of Medicine och
genomförde sin vidareutbildning i lung- och akutmedicin vid Johns Hopkins Hospital. Hon är
cetifierad specialist inom internmedicin samt lung- och akutmedicin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2021 kl 08:00 CET

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag som utvecklar läkemedel mot svåra lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

VP01 utvecklar substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. Båda projekten utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03 innefattar uppföljningsmolekyler till C21.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com 

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2021 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.


Interim report January - March 2021

Gothenburg, May 5, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the first quarter 2021.


Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

  • Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
  • Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Vicore Pharma håller webbinarium om C21 för behandling av COVID-19

Webbinariet hålls onsdagen den 28 april @ 14:00 CET (08:00 am EST)

Göteborg 20 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag som
utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF)
meddelade idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicore's ledande
läkemedelsmolekyl, för behandling av COVID-19, onsdagen den 28 april 2021 kl. 14:00 CET
(08:00 am EST).


Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 15 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) , ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) offentliggör idag årsredovisningen för 2020.Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.  


Vicore Pharma's läkemedelskandidat C21 vidgar perifera blodkärl vid fibrotisk sjukdom

Göteborg, 11 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), presenterar idag topline-resultat från en fas II-studie med den orala angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonisten C21 i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen. I denna mekanistiska studie med 12 patienter som erhöll en singeldos C21 detekterade inte den fördefinierade variabeln "yta-under-temperaturkurvan" någon skillnad mot placebo, medan vid sista mätpunkten visades statistiskt signifikant effekt av C21 på återställande av hudtemperaturen som ett resultat av en kärlvidgande effekt på perifera blodkärl.Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 26 februari 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under februari månad 2021.  


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted