Vicore Pharma återupptar den mekanistiska studien med VP01 i systemisk skleros

Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att bolaget återupptagit studien i patienter med systemisk skleros efter det uppehåll som orsakats av Covid-19-pandemin.

Efter ett fem månader långt uppehåll på grund av Covid-19-pandemin har Vicore Pharma återupptagit patientrekryteringen i den mekanistiska studien med VP01 (C21) i patienter med systemisk skleros (SSc) som också lider av Raynauds fenomen (RP). "Vi är mycket glada att studien har startat igen och om Covid-19-situationen inte förändras räknar vi med att den ska vara klar vid årsskiftet som planerat", säger Anne Katrine Cohrt, Director Clinical Development, Vicore Pharma.

Det primära syftet är att studera effekten av VP01 på köldinducerad kärlsammandragning hos patienter med SSc. Det är känt att dessa patienter behöver längre tid för att återfå blodflödet och hudtemperaturen, och en direkt vidgande effekt på perifera resistanskärl skulle förkorta den tiden. En sådan kärleffekt skulle öka den mekanistiska förståelsen av VP01 utöver de tidigare påvisade sjukdomsmodifierande och positiva hemodynamiska effekterna som visats i Sugen-hypoxi-modellen.

Studiedesign

Studien är en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad cross-over-studie i 16 patienter med RP kopplad till SSc. Studien avser undersöka den potentiella förbättringen av blodflödet i sjuka vävnader, något som kan gynna patienter med SSc såväl som patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

Första substansen i sin klass

VP01, den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF) och studeras också i patienter med Covid-19.

Vaskulopati vid fibrotiska sjukdomar

Vaskulopati (sjuka och dysfunktionella blodkärl) utgör en integrerad del av fibrotiska lungsjukdomar, inklusive IPF och fibrotisk lungsjukdom som en konsekvens av SSc. Den är en bidragande orsak till både sjukdom och dödlighet.

Göteborg, 25 augusti 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, [email protected]  

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") och lungfibros vid systemisk skleros ("SSc") samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03 innefattar uppföljningsmolekyler till VP01.

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2022 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022.


Vicore startar COMPANION, en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med digital terapi för behandling av ångest hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)

 • Den första kliniska undersökningen med en digital terapi (DTx) i patienter med IPF för att hantera den psykologiska aspekten av sjukdomen
 • Första patienten är inkluderad i pilotfasen av studien som skall följas av en pivotal del av studien med planerad start andra halvåret 2022. COMPANION genomförs i USA
 • DTx avser utgöra en del av en differentierad produktportfölj

Göteborg, 21 april, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att första patienten inkluderats i pilotfasen av COMPANION1, en klinisk studie av en digital kognitiv beteendeterapi för patienter med IPF.
Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.  


Vicore Pharma publishes the Annual Report for 2021

Gothenburg, April 7, 2022 -Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (ATRAGs), today announced the publication of the Annual Report for the financial year 2021.


Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen.


Vicore startar klinisk blodflödesstudie med C21

 • Mätning av blodflöde i underarm "forearm blood flow" är en teknik för att mäta kärlvidgning och blodflöde i människa
 • Om tekniken är framgångsrik, kan det leda till en snabbare och mer precis klinisk utveckling av nya ATRAG molekyler
 • Studien är godkänd av Läkemedelsverket och planeras att starta under andra kvartalet 2022

Göteborg, 18 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs) meddelar idag att man inleder en klinisk studie med C21* för att utvärdera blodflödesförändringar i underarmen på friska frivilliga personer.  


Vicore initiates human forearm blood flow study with C21

 • Forearm blood flow is a technique to measure vasodilation and blood flow in man
 • If successful, this will allow a faster and more accurate development of new ATRAG molecules
 • Study approved by the Swedish Medical Products Agency and planned to start in Q2 2022

Gothenburg, March 18, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing angiotensin II type 2 receptor agonists (ATRAGs), today announces initiating a clinical trial with C21* using a method for measuring human forearm blood flow in healthy volunteers.


Vicore stärker sin pipeline inom ovanliga lungsjukdomar med PAH som en ny indikation

 • Starka prekliniska resultat visar att C21 kan reversera remodellering av kärl
 • Konceptstudie i pulmonell arteriell hypertension ("PAH") planerad att inledas under slutet av 2022
 • Två seniora kliniska rådgivare inom PAH utses

Göteborg, 9 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag planer att inleda klinisk studie med C21 i PAH.


Vicore strengthens rare lung disease pipeline with PAH indication

 • Strong preclinical data shows that C21 reverses vascular remodelling
 • Proof-of-concept trial in pulmonary arterial hypertension ("PAH") planned to start late 2022
 • Appointment of two new senior clinical advisors in PAH

Gothenburg, March 9, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the Angiotensin II type 2 receptor (AT2R), today announces plans to initiate a clinical trial with C21 in PAH.


Vicore anordnar en Forsknings- och Utvecklingsdag

Göteborg, 4 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), anordnar en virtuell forsknings- och utvecklingsdag ("FoU-dag") med fokus på sina primära läkemedels-utvecklingsprogram och denna nya klass av läkemedel, AT2R agonister (ATRAGS), torsdagen den 10 mars 2022 kl 15:00-17:00 CET.


Vicore to host R&D Day

Gothenburg, Sweden, March 4, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (AT2R), will host a virtual R&D Day with a focus on its primary drug development programs and this new class of medicine, AT2R agonists (ATRAGS), on Thursday, March 10, 2022, from 15:00-17:00 CET/9-11 AM EST.


Bokslutskommuniké 2021

Göteborg, 25 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), publicerar sin bokslutskommuniké för 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted