Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

  • Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
  • Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Göteborg, 4 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF)meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med Alex Therapeutics AB för utveckling och klinisk validering av en digital terapi (DTx) byggd på "Alex DTx Platform". Vicore kommer vid ett webbinarium idag kl 15:00 CET (9 am EST) att berätta mer om den strategiska betydelsen av och de operativa detaljerna i det nya utvecklingsprogrammet.

Avtalet med Alex Therapeutics markerar startskottet för ett nytt kliniskt program för Vicore (VP04) - en gemensam utveckling och kommersialisering av en kliniskt validerad digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter som lider av IPF. Avtalet innebär att Vicore kommer att äga alla rättigheter till VP04 i utbyte mot en initialbetalning till Alex Therapeutics på 8,1 MSEK (1 MUSD), plus potentiella milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

VP04 expanderar Vicore's befintliga terapiprogram inom IPF och andra svåra lungsjukdomar. Den digitala terapin kommer att utvecklas för att erbjuda KBT till IPF-patienter, i tillägg till rutinkonsultationer med medicinska experter, för att förbättra livskvalitén och stödja patienten genom den psykologiska påverkan sjukdomen och diagnosen innebär. Genom att arbeta nära patientgrupper och vårdgivare förväntar sig Vicore och Alex Therapeutics att kunna starta den kliniska studien med VP04 under 2022.

"VP04-programmet utgör en del av Vicores mål för att ta itu med de stora medicinska behoven hos IPF-patienter," säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore. "Medan våra mycket lovande utvecklingsprogram VP01 och VP02 riktar sig mot de underliggande fysiologiska orsakerna och de dominerande kroppsliga sjukdomssymptomen kommer VP04 att adressera den psykologiska påverkan patienter som diagnostiserats med IPF ofta utsätts för. Vi är mycket nöjda att kunna samarbeta med en erfaren partner som Alex för att avancera den kliniska valideringen av VP04 och därmed kunna utveckla olika lösningar som adresserar flera dimensioner av sjukdomen."

För att driva VP04-programmet, har Vicore nyligen rekryeterat Jessica Shull som Head of Digital Therapeutics. Hon har över 20 års erfarenhet av utveckling och införande av digitala vårdtekniker och har agerat som expertrådgivare för WHO och Digital Therapeutics Alliance

Samarbetet innebär att man kommer att använda Alex Therapeutics validerade AI (artificiell intelligens)-drivna digitala terapiplattform "Alex DTx Platform". Plattformen kombinerar evidensbaserade metoder som KBT med AI och används för att utveckla personliga behandlingar för att täcka behov hos patienter över hela världen.

"Vicores djupa kunskaper inom IPF och andra svåra lungsjukdomar kompletterar vår erfarenhet och teknologi mycket väl" säger John Drakenberg Renander, VD på Alex Therapeutics. "Integrationen av digitala terapier inom vården växer snabbt och det finns redan tydliga regulatoriska vägar och kommersiella möjligheter som ger validerade fördelar för patienter"

Webbinarium presentation
Vicore håller ett webbinarium för att presentera mer om VP04-programmet idag kl 15:00 CET (9 am EST). Webbinariet kan nås via denna länk: https://financialhearings.com/event/13868 

Presentationen kommer vara tillgänglig strax före webbinariet på bolagets hemsida: https://vicorepharma.com/investors/events-presentations/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vicore Pharma Holding AB
Carl-Johan Dalsgaard, VD
T: 070 975 98 63
E: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Alex Therapeutics AB
John Drakenberg Renander, CEO
Tel: +46 70 883 00 35
E: john@alextherapeutics.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Om Alex Therapeutics AB

Alex Therapeutics är ett Stockholmsbaserat medicintekniskt företag med fokus på att designa och utveckla Software-as-a-Medical-Device (SaMD). Med den beprövade "Alex DTx Platform", kompetens inom artificiell intelligens och evidensbaserad psykologi är Alex Therapeutics unikt positionerat för att leverera avancerade och pålitliga DTx-produkter som bevisligen förbättrar användarens välbefinnande. Alex Therapeutics har utvecklat ett receptbelagt digitalt läkemedel för nikotinberoende och samarbetar med stora läkemedelsbolag. Med tiotusentals patienter, erfarenhet av klinisk validering och positiva patientutlåtanden, utvecklar Alex Therapeutics toppmoderna DTx-produkter. För mer information, se www.alextherapeutics.com.

Om IPF

Patienter som diagnosticeras med IPF har en livslängd på ungefär 3-5 år, under vilken deras symptom med svår andnöd, trötthet och hosta successivt blir värre. För närvarande finns det begränsade behandlingsalternativ för IPF, vilket även gäller den symptomatiska behandlingen. Svårigheterna att att utföra dagliga rutiner på grund av de svåra symptomen vid IPF framkallar ofta ångest och depression, särskilt när patienterna upplever en märkbar försämring av de fysiska symtomen.

Om digitala terapier

Digital terapi (DTx) är kliniskt bevisade medicinska behandlingar som levereras digitalt till patienter. De senaste åren har intresset för att använda programvara för att behandla olika tillstånd ökat kraftigt, med en växande mängd vetenskaplig litteratur som dokumenterar effektiviteten hos DTx. DTx har använts antingen som fristående behandlingar, tillsammans med medicinering eller andra tillbehör och är mycket skalbara och personligt anpassade. På grund av det stora intresset för DTx hos läkemedelsföretag och medicinsk personal har myndigheter i Europa och andra länder utvecklat nya bedömningsmatriser för att säkerställa att digitala läkemedel är kliniskt säkra och effektiva innan de godkänns.

Vicore meddelar om deltagande i investerarmöten under juni 2021

Göteborg, 15 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), som ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag om deltagande i två investerarkonferenser under juni månad 2021.


Vicore har erhållit godkännande från FDA för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19

Göteborg, 11 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att amerikanska U.S. Food and Drug Administration (FDA) har godkänt dess Investigational New Drug (IND)-ansökan för bolagets läkemedelskandidat och oralt tillgängliga angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist, C21, för behandling av COVID-19. En aktiv IND gör det möjligt att påbörja bolagets pivotala fas 3-studie, ATTRACT-3, i USA.


Vicore announces FDA acceptance for pivotal phase 3 trial of C21 in COVID-19

Gothenburg, June 11, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for fibrotic lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the Investigational New Drug (IND) application for the company's lead asset, the orally available angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist C21, for the treatment of COVID-19. The active IND enables initiation of US sites in Vicore's pivotal phase 3 trial, ATTRACT-3.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2021 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.


Interim report January - March 2021

Gothenburg, May 5, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the first quarter 2021.


Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

  • Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
  • Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Vicore Pharma håller webbinarium om C21 för behandling av COVID-19

Webbinariet hålls onsdagen den 28 april @ 14:00 CET (08:00 am EST)

Göteborg 20 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag som
utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF)
meddelade idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicore's ledande
läkemedelsmolekyl, för behandling av COVID-19, onsdagen den 28 april 2021 kl. 14:00 CET
(08:00 am EST).


Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2020

Göteborg, 15 april 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) , ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) offentliggör idag årsredovisningen för 2020.Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under mars månad 2021.  


Vicore Pharma's läkemedelskandidat C21 vidgar perifera blodkärl vid fibrotisk sjukdom

Göteborg, 11 mars 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ), ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot allvarliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), presenterar idag topline-resultat från en fas II-studie med den orala angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonisten C21 i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen. I denna mekanistiska studie med 12 patienter som erhöll en singeldos C21 detekterade inte den fördefinierade variabeln "yta-under-temperaturkurvan" någon skillnad mot placebo, medan vid sista mätpunkten visades statistiskt signifikant effekt av C21 på återställande av hudtemperaturen som ett resultat av en kärlvidgande effekt på perifera blodkärl.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted