Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022.


Vicore startar COMPANION, en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med digital terapi för behandling av ångest hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)

 • Den första kliniska undersökningen med en digital terapi (DTx) i patienter med IPF för att hantera den psykologiska aspekten av sjukdomen
 • Första patienten är inkluderad i pilotfasen av studien som skall följas av en pivotal del av studien med planerad start andra halvåret 2022. COMPANION genomförs i USA
 • DTx avser utgöra en del av en differentierad produktportfölj

Göteborg, 21 april, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att första patienten inkluderats i pilotfasen av COMPANION1, en klinisk studie av en digital kognitiv beteendeterapi för patienter med IPF.
Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.  


Vicore Pharma publishes the Annual Report for 2021

Gothenburg, April 7, 2022 -Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (ATRAGs), today announced the publication of the Annual Report for the financial year 2021.


Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen.


Vicore startar klinisk blodflödesstudie med C21

 • Mätning av blodflöde i underarm "forearm blood flow" är en teknik för att mäta kärlvidgning och blodflöde i människa
 • Om tekniken är framgångsrik, kan det leda till en snabbare och mer precis klinisk utveckling av nya ATRAG molekyler
 • Studien är godkänd av Läkemedelsverket och planeras att starta under andra kvartalet 2022

Göteborg, 18 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs) meddelar idag att man inleder en klinisk studie med C21* för att utvärdera blodflödesförändringar i underarmen på friska frivilliga personer.  


Vicore initiates human forearm blood flow study with C21

 • Forearm blood flow is a technique to measure vasodilation and blood flow in man
 • If successful, this will allow a faster and more accurate development of new ATRAG molecules
 • Study approved by the Swedish Medical Products Agency and planned to start in Q2 2022

Gothenburg, March 18, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing angiotensin II type 2 receptor agonists (ATRAGs), today announces initiating a clinical trial with C21* using a method for measuring human forearm blood flow in healthy volunteers.


Vicore stärker sin pipeline inom ovanliga lungsjukdomar med PAH som en ny indikation

 • Starka prekliniska resultat visar att C21 kan reversera remodellering av kärl
 • Konceptstudie i pulmonell arteriell hypertension ("PAH") planerad att inledas under slutet av 2022
 • Två seniora kliniska rådgivare inom PAH utses

Göteborg, 9 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag planer att inleda klinisk studie med C21 i PAH.


Vicore strengthens rare lung disease pipeline with PAH indication

 • Strong preclinical data shows that C21 reverses vascular remodelling
 • Proof-of-concept trial in pulmonary arterial hypertension ("PAH") planned to start late 2022
 • Appointment of two new senior clinical advisors in PAH

Gothenburg, March 9, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the Angiotensin II type 2 receptor (AT2R), today announces plans to initiate a clinical trial with C21 in PAH.


Vicore anordnar en Forsknings- och Utvecklingsdag

Göteborg, 4 mars, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), anordnar en virtuell forsknings- och utvecklingsdag ("FoU-dag") med fokus på sina primära läkemedels-utvecklingsprogram och denna nya klass av läkemedel, AT2R agonister (ATRAGS), torsdagen den 10 mars 2022 kl 15:00-17:00 CET.


Vicore to host R&D Day

Gothenburg, Sweden, March 4, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (AT2R), will host a virtual R&D Day with a focus on its primary drug development programs and this new class of medicine, AT2R agonists (ATRAGS), on Thursday, March 10, 2022, from 15:00-17:00 CET/9-11 AM EST.


Bokslutskommuniké 2021

Göteborg, 25 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), publicerar sin bokslutskommuniké för 2021.


Vicore tar ett stort steg mot ett kliniskt plattformsbolag som fokuserar på AT2R - ny molekyl redo för fas 1

 • Den nya AT2R-agonisten C106, med patentskydd till 2041, är redo för fas 1-studie
 • Fyra ytterligare läkemedelskandidater kommer att slutföra preklinisk utvärdering under 2022  
 • R&D-dag kommer att hållas den 10 mars för att presentera ytterligare detaljer från Vicores pipeline

Göteborg, 23 februari, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att bolaget avancerar den första nya läkemedelskandidaten från VP03-programmet till första studien i människa, en fas 1-studie. Denna molekyl är bolagets första AT2R-agonist att följa C21 i klinisk utveckling.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted