Delårsrapport Q3 2020

Perioden 1 januari 2020 - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,6 MSEK (28,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 35,8 procent (42,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 MSEK (-12,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (-13,8), motsvarande -1,29 SEK per aktie (-3,54).
 • Eget kapital uppgick till -6,7 MSEK (10,4), motsvarande -0,52 SEK (1,01) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (24,1) i koncernen och 69,2 procent (93,0) i moderbolaget.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 MSEK (-4,9). Koncernens likvida medel uppgick till 1,6 MSEK den 30 september 2020 (1,5).

Tredje kvartalet 1 juli 2020 - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,8 MSEK (9,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 32,1 procent (42,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-3,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (-4,3), motsvarande -0,37 SEK (-0,47) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 • Försäljningen i tredje kvartalet minskar betydligt jämfört med samma period som föregående år. Det allmänt utmanade läget till följd av Covid-19 har inneburit att stora delar av vår utleverans av vår/sommarkollektionen kraftigt försenats och har ej kunnat säljas till fullpris. Både vi och större andelen av våra kunder har påverkats starkt negativt av rådande situation vilket förklarar den stora avvikelsen.
 • Bruttomarginalen har påverkats negativt av de rabatter vi fått lämna till våra kunder och hamnade i kvartalet på 32,1 procent, vilket är 10,2 procentenheter lägre än i samma kvartal 2019.
 • Bolagets fasta kostnader ligger drygt 30 procent lägre i tredje kvartalet jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet för de första tre kvartalen ligger på en lägre förlustnivå än samma period 2019 trots det stora tappet i försäljningen 2020. Genom omfördelning av resurser, personalneddragningar och permitteringar samt reducering av övriga fasta kostnader förväntar vi se en fortsatt kostnadsminskning.
 • Införsäljning av vår- och sommarkollektionen 2021 har avslutats under kvartalet och värdet i bekräftade förorder hamnade på 28,0 MSEK vilket är en ökning om 16,8 MSEK jämfört med samma säsong 2020. Ökningen gäller för både Nordamerika och Europa. I Nordamerika genereras tillväxten främst genom befintliga kunder såsom Norstrom, Macys och Pac Sun men också via nya kunder som till exempel Walmart. På den Europeiska marknaden sker tillväxten på befintliga marknader som Sverige och Storbritannien samt genom nya säljpartners i Italien och Spanien där bolaget arbetar med återetablering.
 • Efter kvartalets utgång har bolaget nylanserat hörlurar tillsammans med vår licenspartner Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett helägt dotterbolag till Strax AB.

VD har ordet 

Bolagets återförsäljarverksamhet har under tredje kvartalet fortsatt varit starkt påverkad av COVID-19 i både Nordamerika och Europa. Avbokningar av tidigare beställningar avseende andra halvåret 2020 har gjorts till följd av pandemin. Införsäljningsperioden för vår/sommar 2021 har avslutats med ett bekräftat ordervärde uppgående till 28,0 MSEK (11,2 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på helas 150% jämfört med ordervärdet för vår/sommar 2020. Jämfört med hösten 2020 har orderingången för våren 2021 ökat med 133%. Ökningen sker både i Nordamerika och Europa. Nordamerika har haft en betydande tillväxt genom sina befintliga, stora konton såsom Nordstrom, Macys och Pac Sun samt öppnat nya konton som Walmart. I Europa kommer tillväxten från de befintliga marknaderna Sverige och Storbritannien samt Italien och Spanien där WeSC återetablerar med nya säljpartners. Företagets fasta kostnader ligger fortsatt på lägre nivåer och är 30 procent lägre under tredje kvartalet jämfört samma period 2019. Rörelseresultatet för de tre första kvartalen är på en lägre förlustnivå än samma period 2019 trots det stora försäljningstappet 2020. Genom då kostnadsbesparande åtgärder bolaget tagit och fortlöpande arbetar med förväntar vi oss en fortsatt kostnadsminskning och med den bekräftade orderingången för första halvåret 2021 förväntas vi se en betydande resultatförbättring under hela 2021.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 klockan 08.00 CET.

Kort om WeSCWeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: [email protected]www.gwkapital.se.

Länk till rapporten: https://www.wesccorp.com/wesc-del-rsrapport-q3-202/

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2021


Interim Report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim Report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted