Delårsrapport Q2 2018

Perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 14,4 MSEK (53,3).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 34,0 procent (38,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -17,4 MSEK (-21,9).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 9,7 MSEK (-28,2), motsvarande 0,03 SEK per aktie (-0,25).
 •  Eget kapital uppgick till -3,6 MSEK (-36,1), motsvarande -0,01 SEK (-0,31) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 80,5 procent (61,3) i       moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till 0,1 MSEK (-6,4). Koncernens likvida medel uppgick till 2,4 MSEK den 30 juni 2018 (1,6).
 •  Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 0 MSEK (15,9).

Andra kvartalet 1 april 2018 - 30 juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 5,1 MSEK (18,7).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 54,9 procent (48,0).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8,2 MSEK (-10,9).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 18,9 MSEK (-14,6), motsvarande 0,05 SEK (-0,13) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 •  Försäljningen har påverkats negativt hela första halvåret 2018 på grund av den pågående rekonstruktionen. Bolaget har under perioden haft en del produktionsproblem vilket har orsakat sena leveranser. En del av försäljningen i USA avseende vår/sommarkollektionen återspeglas därför inte i försäljningssiffrorna för första halvåret utan har förskjutits till Q3. 
 •  Under perioden genomfördes en företrädesemissionen vilken tillfört bolaget ca 31,5 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare har kommunicerats har en betydande del av emissionslikviden använts för att reglera både kortfristiga- och lånfristiga skulder i Bolagets balansräkning.
 •  Överenskommelser har slutits avseende delar av moderbolagets skulder vilket ger bolaget ytterligare skuldlättnader med ca 2 MSEK, vilka kommer att ha en positiv påverkan på hela koncernens balansräkning och därmed skapa bättre förutsättningar för affärsverksamheten framåt.
 •  Orderläggningen av höst- och vinterkollektionen avslutades under kvartalet. Bolaget ser en positiv utveckling på den Nordamerikanska marknaden samt i Tyskland, Italien och övriga Norden. Koncernens totalförsäljning av höst/vinter kollektionen kommer att visa på en ökning jämfört mot föregående säsong.
 •  Flytten av design- och produktionsfunktionerna till kontoret i New York har effektiviserat vår inköpsprocess vilket förväntas generera minst 20-25 procent högre bruttomarginaler över alla produktkategorier. 
 •  Införsäljningen av kollektionen för vår/sommar 2019 är i full gång. Förorders kommer att öka med 20 % mot föregående säsong för större varuhus som Bloomingdales, Nordstrom, Macy's och Neiman Marcus. Nya samarbeten startas med stora kedjor såsom Foot Action, Pac Sun och Zumiez. Expansionen i Nordamerika fortsätter även om det är utifrån låga nivåer. Även WeSCs licenstagare bedöms ha en positiv utveckling för vår/sommar 2019.
 •  Mottagandet av vår/sommar kollektionen 2019 har varit positiv även i Europa. Tyskland fortsätter att växa genom Zalando vilka kommer att öka sina förorders med 30 %. Italien och Norden kommer att visa på en tillväxt med 20 % och Danmark förväntas växa med hela 50 %.

VD har ordet 

WeSC har slutfört företrädesemissionen som beslutades om 12 april vilket har gjort det möjligt för bolaget att realisera tidigare överenskommelse avseende sanering av bolagets långfristiga skulder. Rekonstruktionen av WeSC International AB, vår europeiska verksamhet, är nästan komplett och borde ha fortsatt positiv effekt på vårt kommande kvartalsresultat. De indikationer som vi fått kring förorder för Vår/Sommar 2019 tillsammans med förbättrade distributionskanaler, högre bruttomarginaler och väsentligt lägre kostnader har lett till att vi nu har en målsättning om att nå en varumärkesomsättning om cirka 100 miljoner kronor och nå lönsamhet för helåret 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2018 kl. 08.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted