Delårsrapport Q1 2020

Perioden 1 januari 2020 - 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,5 MSEK (11,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 48,9 procent (45,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-1,3), motsvarande 0,00 SEK per aktie (0,00).
 • Eget kapital uppgick till 3,8 MSEK (-13,9), motsvarande 0,00 SEK (-0,02) per aktie. Soliditeten var 16,2 procent (neg) i koncernen och 68,5 procent (56,5) i moderbolaget.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 0,9 MSEK (-1,0). Koncernens likvida medel uppgick till 3,6 MSEK den 31 mars 2020 (5,4).

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 • Försäljningen i första kvartalet är betydligt lägre än motsvarande kvartal 2019. Minskningen är framförallt hänförlig till att bolaget har upphört med egen butiksförsäljning samt förskjutning av leveranser på grund av utbrottet at Covid-19 som orsakat leveransförseningar på grund av nedstängda landsgränser och verksamheter i många länder. Leveransförskjutningarna innebär att en försäljning om totalt cirka 3,5 MSEK har förskjutits. Ordervärdet för vår- och sommarkollektionen 2020 uppgår till 15,1 MSEK jämfört med 14,5 MSEK för samma period föregående år vilket som tidigare kommunicerats motsvarar en ökning med 4%. Inga order för våren 2020 har cancellerats.
 • Bruttomarginalerna stärks ytterligare i första kvartalet och hamnar på 48,9 procent jämfört med 45,3 procent första kvartalet 2019. Rörelseresultatet i perioden hamnar på -3,7 MSEK och påverkas främst av att försäljningen skjutits fram. De operativa kostnaderna i första kvartalet 2020 hamnade 1,1 MSEK lägre än i samma period 2019.
 • Genom våra licenspartners har ytterligare varumärkesomsättning genererats under Q1 2020 om ca 0,4 MSEK. Denna försäljning genererade licensintäkter i ett av dotterbolagen i USA vilken är inkluderad i bolagets redovisning.
 • Under perioden har bolaget tecknat ett licensavtal Telecom Lifestyle Fashion (TLF) avseende hörlurar. TLF kommer att designa, utveckla, tillverka och marknadsföra audio-produkter under WeSC varumärket. De första produkterna lanseras under andra halvåret 2020.
 • I början av perioden stängde bolaget den sista egendrivna, fysiska konceptbutiken och satsar nu istället på den egna, globala e-handeln. E-handeln för den nordamerikanska verksamheten har tidigare drivits av en licenspartner men drivs sedan i februari återigen av bolaget självt.
 • Bolaget genomförde under hösten 2019 en företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner och lösenperioden för teckningsoptionerna var 9-23 mars 2020. Totalt nyttjande av teckningsoptionerna uppgick till 58 procent och tillförde bolaget i slutet av kvartalet cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

COVID-19-utbrottet har haft en stor påverkan på vår grossistverksamhet under det första kvartalet, då leveranserna av våra ordrar hållits tillbaka tills våra grossistkonton öppnar sina butiker och vi kan skicka vår- och sommarkollektionen. Vår högsta prioritet är våra kunder, medarbetare samt samhällshälsa och säkerhet under denna extra ordinära kris. Vi har redan vidtagit åtgärder för att upprätthålla finansiell flexibilitet, inklusive minskning av utgifter, samt reducera lönerna för alla medarbetare. Våra bruttomarginaler förstärktes ytterligare under första kvartalet och ligger på 48,9 procent jämfört med 45,3 procent under första kvartalet 2019. Periodens rörelseresultat uppgick till -3,7 miljoner kronor och påverkas starkt av förskjutningen i försäljning till våra grossistkonton. Rörelsekostnaderna fortsätter att sjunka och var under det första kvartalet 2020 1,1 miljoner kronor lägre än under samma period 2019. Vi stängde också den sista egendrivna, fysiska konceptbutiken och fokuserar nu istället på vår egen, globala e-handel verksamhet i både Europa och Nordamerika. Under kvartalet tecknade företaget ett licensavtal avseende hörlurar med Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett helägt dotterföretag till Strax AB. TLF kommer att designa, utveckla, tillverka och marknadsföra audio-produkter under WeSC-varumärket. De första produkterna kommer att lanseras under andra halvåret 2020 globalt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 klockan 08.00 CET.

Kort om WeSCWeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: [email protected]www.gwkapital.se

Länk till rapporten: https://www.wesccorp.com/wesc- del-rsrapport-q1-202/

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2021


Interim Report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim Report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted