Delårsrapport Q1 1 november 2021 - 31 januari 2022

Väsentliga händelser under perioden

  • Hyresintäkterna uppgick till 10 084 (9 962) Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 261 (6 191) Tkr vilket motsvarar 2,56 (2,53) kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (-63) Tkr för perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 962 (4 822) Tkr, motsvarande 2,03 (1,97) kr per aktie.
  • Bolaget ingick i ett köp- och försäljningsavtal med Revelop AB, som köpte bolagets dotterbolag, som i sin tur äger bolagets enda fastighet med KappAhl AB som hyresgäst.
  • Bolagsstämman godkände försäljningen i januari.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Försäljningen av dotterbolaget fullföljdes den 22 februari 2022 och Revelop tillträdde fastigheten via bolagssköp.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]                                       

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 08.30.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted