Halvårsrapport 2020

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2019

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0) Inga köp eller försäljningar av aktier under 2020
 • Totala kostnader -291 (-216)
 • Rörelseresultat -291 (-216)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (274)
 • Ränteintäkter 1,322 (186)
 • Summering av finansiella poster 1,030 (886)
 • Resultat efter finansiella poster 739 (670)
 • Resultat efter skatt och avsättning till periodiseringsfond 436 (670)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 46,800 (4,882)
 • Omsättningstillgångar 7,281 (12,094)
 • Summering av tillgångar 57,714 (16,976)
 • Summering eget kapital 56,835 (16,834) inklusive fusionsresultat på 19,347
 • Summering skulder och eget kapital 57,714 (16,976)

Nyckeltal:

 • Resultat efter finansiella poster 739 (670)
 • Soliditet % 99,24 (99,16)
 • Eget kapital per aktie i kronor 31,77 (30,84)
 • Avkastning på eget kapital 0,77 (3,98)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,32 (1,23)
 • Balansomslutning 57,714 (16,976)

Väsentliga händelser under första halvåret 2020.

Under 2019 beslutades det att en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB skulle genomföras. Denna fusion registrerades hos bolagsverket den 7 februari 2020. Vaneo Capital II AB hade innan fusionen 1.106.400 aktier i bolaget. Dessa aktier kommer att ge alla aktieägare i Vaneo Capital II AB 0.83 aktier för varje aktie vilket innebär att 918 312 nya aktier som har tillförts i Vaneo Capital AB. Detta innebär att per den 30 juni 2020 fanns det totalt 1 789 111 aktier i Vaneo Capital AB.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2020-2021.

 • Bokslutskommuniké den 28 februari 2020
 • Årsstämma den 6 maj 2020
 • Halvårsrapport den 25 augusti 2020 avseende januari-juni 2020
 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2021
 • Årsstämma den 6 maj 2021

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon
+44 7780 231 231 eller via mail [email protected]

Halvårsrapport 2022


Bokslutskommunikén 2021


Halvårsrapport 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted