Bokslutskommuniké 2018

 Siffror anges i tkr om inget annat anges

Resultaträkning:

 • Rörelseresultat -245 (-388)

 • Orealiserad värdeförändring i portföljen -545 (475)

 • Summering av finansiella poster 140 (714)

 • Resultat efter finansiella poster -105 (326)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 5423 (7610)

 • Omsättningstillgångar 5734 (1441)

 • Summering eget kapital 8898 (9003)

 • Summering skulder och eget kapital 11,158 (9051)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 79,74 (99,47)

 • Eget kapital per aktie i kronor 29,54 (29,89)

 • Avkastning på eget kapital %: -1,18 (3,62)

 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: -0,35 (1,08)
  (Beräknat på 301 250 aktier)

Väsentliga händelser under 2018:

 • Ändring av innehavet i portföljen med början under sommaren då det viktades om från aktier till räntebärande innehav. Aktieinnehavet består efter ändringen till knappt 50%

 • Öppning av ett servicekontor i London. Syftet är att locka framförallt skandinaver bosatta i Storbritannien till att investera i Vaneo Capital

 • Påbörjade en nyemission under senare delen av hösten för att öka bolagets kapitalbas för investeringar

Bolagets portfölj utvecklades under 2018 med 4,2% jämfört med det svenska storbolagsindexet OMX30 som backade med drygt 10% under samma tid. Vaneo Capital har flera bolag i sin portfölj som ingår i OMX30 men skillnaden är att det även investeras i utländska större bolag. De länder som finns representerade i portföljen är förutom Sverige även länder inom eurozonen som till exempel Tyskland, Frankrike och Holland. I portföljen ingår också amerikanska bolag såväl som brittiska bolag. Ytterligare en förklaring är att bolaget i ett tidigt skede såg hotet om volatil höst vilket visade vara en rätt bedömning.

De största innehaven i portföljen är den amerikanska banken Citigroup på knappt 6,82%, Walt Disney 6,64%, E.ON 6,53% samt Astra på 6,39%.

Under de två första månaderna 2019 har aktiedelen i Vaneo Capital utvecklats drygt 20% jämfört med OMX30 som under samma tid ökat med drygt 12%. Den totala portföljen i Vaneo Capital har under 2019 ökat med drygt 6%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2019-2020.

Bokslutskommuniké den 28 februari 2019
Årsstämma den 8 maj 2019
Halvårsrapport den 22 augusti 2019 avseende januari-juni 2019
Bokslutskommuniké den 28 februari 2020
Årsstämma den 6 maj 2020

2019-02-28

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller via mail [email protected]

Halvårsrapport 2022


Bokslutskommunikén 2021


Halvårsrapport 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted