Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2021

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2021 till 2 719 000 kronor efter finansiella poster samt 1 614 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2021)

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0)
 • Totala kostnader -1174 (-407)
 • Rörelseresultat -1174 (-407)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
 • Summering av finansiella poster 3,893 (2,409)
 • Resultat efter finansiella poster 2,719 (2,002)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (52,800)
 • Omsättningstillgångar 16,899 (10,707)
 • Summering eget kapital 73,434 (62,109)
 • Summering skulder och eget kapital 75,799 (63,507)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 98,51 (98,90)
 • Eget kapital per aktie i kronor 32,63 (31,79)
 • Avkastning på eget kapital %: 2,20 (1,90)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,71 (0,60)

(beräknat på 2 288 772 A- och B-aktier)

Väsentliga händelser under 2021:

 • Genom nyemissioner under 2021 har aktiekapitalet ökat från 19 775 120 kronor till 22 288 772 kronor.
 • Beslut om att börsintroducera Vaneo Capital AB på NGM (Nordic Growth Market). Diskussionerna med börsen påbörjades 2021 och noteringsprocessen skall starta under 2022. Anledningen är att styrelsen bedömer att bolaget har nått den storlek som behövs för detta samt att få aktien mer likvid än vad fallet är idag. En annan orsak till börsnoteringen är att sprida ägandet i bolaget.
 • Beslut om att ligga kvar i ränteplaceringar för att eventuellt börja återinvestera i aktier under 2022 om marknadsläget är rätt.

Bolagets totala portfölj utvecklades under 2021 med 3,66%. Den räntebärande delen genererar på årsbasis en avkastning på cirka 6%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2022-2023.

 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
 • Årsstämma den 12 maj 2022
 • Halvårsrapport den 26 augusti 2022 avseende januari-juni 2022
 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2023 avseende räkenskapsåret 2022
 • Årsstämma den 17 maj 2023

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon

+44 7780 231 231 eller +44 20 3405 4949 alternativt via mail till [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted