Halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2018

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Resultat efter finansiella poster 233 (275)
 • Externa kostnader under perioden 108 (286) En minskning av kostnader då de kostnader som fanns förra året i form av Fondkommissionsarvode och registreringen hos Euroclear har minskat under 2018
 • Orealiserad värdeförändring av aktieportföljen -57 (302)
 • Resultat från finansiella anläggningstillgångar 355 (259)
 • Resultat efter skatt och finansiella poster 233 (275)
 • Soliditet % 99,63 (98,52)
 • Eget kapital per aktie i kronor 30,66 (29,11)
 • Avkastning på eget kapital 2,52 (3,14)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,77 (0,91)
  (Beräknat på 301 250 aktier efter split 2017)


Kallelse till årsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneo.se.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vaneo Capital AB 556892-8238 tisdagen den 6 mars 2018 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm.


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2017.

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Rörelseresultat -388 (-56)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 475 (181)
 • Summering av finansiella poster 714 (213)
 • Resultat efter finansiella poster 326 (157)
 • Finansiella anläggningstillgångar 7610 (6998)
 • Omsättningstillgångar 1441 (1814)
 • Summering skulder och eget kapital 9051 (8813)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 99,47 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,89 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,62 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 1,08 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.


Halvårsrapport för Vaneo Capital avseende januari-juni 2017

Siffror anges i tkr om inget annat anges

 • Resultat efter finansiella poster 275 (157)
 • Externa kostnader under perioden 286. De flesta kostnaderna kan hänföras från Fondkommissionsarvode samt registreringen av aktien via Euroclear.
 • Orealiserad värdeökning av aktieportföljen 302 (181)
 • Soliditet % 99,52 (98,46)
 • Eget kapital per aktie i kronor 29,11 (28,80)
 • Avkastning på eget kapital %: 3,14 (1,81)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,91 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Pressmeddelande avseende aktiesplit 25:1 i Vaneo Capital

Vid årsstämman den 3 maj 2017 i Vaneo Capital AB beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i tjugofem (25) aktier av motsvarande serie.


Kommuniké från ordinarie årsstämma den 3 maj 2017

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär