Valerum AB (publ) - Initiates a second written procedure

On 5 November 2020, Valerum AB (publ) (the "Company") instructed the agent for the Company's up to SEK 710,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0015192190 (the "Bonds") to initiate a written procedure (the "Written Procedure") to request the bondholders to vote in favour of amending the terms and conditions of the Bonds (the "Terms and Conditions").

As communicated by the Company in a press release dated 1 December 2020, the quorum requirement in accordance with Clause 16(g) of the Terms and Conditions was not met for the Written Procedure and the Company will therefore initiate a second written procedure in accordance with Clause 16(h) the Terms and Conditions (the "Second Written Procedure"). No quorum requirement will apply for the Second Written Procedure in accordance with Clause 16(h) the Terms and Conditions.

The agent will deliver the notice to a second written procedure to all bondholders on 2 December 2020. The Second Written Procedure will commence on 8 December 2020 and end on 30 December 2020. To be eligible to participate in the Second Written Procedure a person must fulfil the formal criteria for being a bondholder on 8 December. This means that the person must be registered on a securities account with Euroclear Sweden AB as a direct registered owner (Sw. direktregistrerad ägare) or authorised nominee (Sw. förvaltare) with respect to one or several Bonds.

The notice to the second written procedure is available on the Company's website (valerum.se) and on Stamdata (www.stamdata.com).

For further information, please contact:

Per-Axel Sundström, VD
Telephone: +46 70 336 84 75
Email: per-axel.sundströ[email protected]

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.


Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted