Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022

Valerum AB (publ)
559264-5385

Press release 30 of November 2022

Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022

Financial overview

The group's operating income during the period amounted to TSEK 79,501 (82,276). During the period, unrealized changes in value regarding investment properties affected the result by TSEK -42,086 (50,941). The group's result amounted to TSEK -27,583 (45,712). Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to TSEK 22,247 (12,398).

The interim report for Valerum AB (publ) has not been reviewed by an auditor.

Key metrics, amounts in SEK thousand

 

 

 

 

Jan-Sep 2022

Jan-Sep 2021

Jan-dec 2021

Operating income

79,501

82,276

105,251

Operating profit

2,466

91,079

192,863

Profit/loss for the period

-27,583

45,712

89,190

Investment properties

1,479,133

1,493,828

1,526,083

Total Assets

1,655,325

1,612,753

1,640,578

Equity

162,107

169,639

189,690

Cash and cash equivalents

22,247

12,398

12,412

Equity ratio, %

10

11

12

 

Publication of financial reports

Valerum AB (publ) intends to publish the next financial interim report on 28 February 2023.

Stockholm 30 of November 2022
Valerum AB (publ)

Per-Axel Sundström, vd

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, at 2022-11-30 10:45 CEST.


Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.


Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted