Urb-it AB (publ) Delårsrapport Q3 Juli - September 2019

Urb-it publicerar kvartalsrapport januari-september 2019

SAMMANFATTNING Q3 2019

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2019

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2019 till 2 814 TSEK (721 TSEK).
  • Under samma period uppgick Bolagets rörelseresultat till - 33 338 TSEK (- 47 018 TSEK).
  • Bolaget redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om - 33 086 TSEK (- 49 353 TSEK).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,35 SEK (-0,62 SEK).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

  • Bolaget har expanderat den franska verksamheten till Lyon. Expansionen bidrar till att stärka bolagets position på marknaden och fördjupa existerande, nationella samarbeten.
  • Bolagets tekniska plattform har utvecklats ytterligare för att möjliggöra fortsatt utveckling av Bolagets modeller och processer.
  • Bolaget har ingått i samarbete med det brittiska transportadministratörssystemet Lineten Limited. Samarbetet bidrar till en stark utveckling av Bolagets brittiska dotterbolag.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 20 nov 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: 076-310 28 39

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 nov 2019 kl. 16:00.

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon, Stockholm och Göteborg. För mer information besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted