Delårsrapport Q2 2019

Urb-it publicerar kvartalsrapport januari-juni 2019

SAMMANFATTNING Q2 2019

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2019

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2019 till 1 740 TSEK (634 TSEK).
  • Under perioden 1 januari - 30 juni 2019 uppgick Bolagets rörelseresultat till -22 620 TSEK (-34 390 TSEK).
  • Under perioden 1 januari - 30 juni 2019 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om - 22 634 TSEK (-34 301 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2019 till -0,24 SEK (-1,13 SEK).

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

  • Bolaget har expanderat sin svenska verksamhet till Göteborg. En expansion som bidragit till att stärka bolagets position på marknaden och fördjupa existerande, nationella samarbeten.
  • Bolagets franska dotterbolag har inlett samarbeten med bland annat, Deliver.ee, Pierre Hermé och La Ruche Qui Dit Qui.
  • Bolagets brittiska dotterbolag inledde ett samarbete med leveransplattformen Bringg, ett samarbete som innebär att Urb-it kan tillhandahålla hållbara samma-dags leveranser till Bringg's nätverk av återförsäljare i London.
  • Bolaget inledde ett samarbete med The Body Shop för att möjliggöra snabba samma dag-leveranser till kunder i Stockholm.
  • Allin Hovsepian Abdo, lämnade sin post som CFO hos Urb-it AB (publ) under det andra kvartalet och Gustav Wikman är t f CFO.
  • Bolaget hamnade på en delad andraplats när e-handelskonventet Deliver delade ut pris till företag med störst insatser för miljön.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 aug 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: 076-310 28 39

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 21 aug 2019 kl. 16:00.

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. För mer information besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted