Utfall för Urb-it ABs (publ) emission av teckningsoptioner (Incitamentsprogram 2020-2023)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) beslutade den 5 november 2019 att införa ett incitamentsprogram för upp till 25 anställda i koncernen genom emission av högst 2 815 000 teckningsoptioner. Efter att teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 2 312 000 teckningsoptioner, motsvarande 82,13 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 18 deltagare.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,17 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Bolaget ska således erhålla 393 040 kronor i sammanlagd emissionslikvid för de emitterade teckningsoptionerna.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor. Teckning kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2022.

Full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebär en utspädning om cirka 1,71 procent baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och efter registrering av de nyemitterade aktierna.

Stockholm den 6 december 2019

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, Göteborg, London, Paris och Lyon. För mer information besök: www.urb-it.com
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50, email CA@mangold.se

Urb-it and Zalando partner to provide emission-free deliveries to consumers in Paris and Lille.

Paris, July 28th, 2021 - Green logistics provider, and Certified B Corporation, Urb-it, has been chosen by European e-tailer Zalando to operate its last-mile deliveries in Paris and Lille. Urb-it will now lead Zalando's sustainable delivery efforts in both cities, helping the retailer bring convenient and emission free deliveries to its customer base in France.Lyreco chooses Urb-it for green deliveries in France.

Paris, July 21st, 2021 - Green logistics provider, and Certified B Corporation, Urb-it, has been chosen by Europe's leading supplier of workplace products and services, Lyreco, to deliver its products in France. In a bid to reduce CO2 emissions across its entire value chain, Lyreco will utilize Urb-it's eco-Fleet and network of micro-hubs to deliver sustainably to the end-consumer.


B Corps Urb-it and Freestar are partnering to bring zero-emission non-alcoholic beer deliveries to London.

London, July 14th, 2021 - Green logistics provider, Urb-it and World Beer Award winner Freestar are partnering to bring ethical and sustainable, non-alcoholic beer deliveries to London. Utilising, Urb-it's Micro-fulfilment centre (MFC) service, Freestar will seek to reduce its carbon output and boost its last-mile delivery capability by holding stock closer to its local customer base.


Urb-it and Alibaba Group enter new partnership to bolster AliExpress' delivery capability in France.

Paris, 29th June 2021 - Cainiao Network, the logistics arm of the Alibaba Group handling more than 90% of AliExpress's orders has entered into a new partnership with green logistics provider and B Corporation, Urb-it to strengthen its last-mile delivery capability in France. Signing a two-year contract, both parties will collaborate to offer a flexible and ethical delivery solution, whilst improving soft urban mobility in the region.


Urb-it and Amazon Logistics enter new partnership to deliver their products in Paris

Paris, 16th June 2021 - The American Group Amazon has signed a partnership with green last-mile logistics provider and B Corporation, Urb-it to deliver products from its new logistics facilities in Paris. Both parties, will utilize Amazon's urban hubs to offer Parisian consumers a flexible and ethical delivery solution, whilst improving soft urban mobility in the city.


Urb-it launches its sustainable delivery service in Bordeaux.

Paris, 14th June 2021 - Urb-it, the green last mile logistics company, is expanding its services in the Southwest of France to Bordeaux, one of country's largest cities. Supported by the Mayor's sustainable initiatives, Urb-it will utilize Bordeaux's green landscape and promote soft urban mobility throughout the city.Urb-it - Hållbara leveranser levererar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Urb-it


Urb-it expands with Colis Privé to offer zero-emission deliveries in the City of Lyon.

Paris, 4th May 2021 - Green logistics provider, Urb-it and the renowned last-mile specialist Colis Privé have expanded their zero-emission delivery service to the City of Lyon. With their combined green cargo bike fleet, both parties will collaborate to offer a fast, reliable and emission free delivery solution for the city's consumers on the last-mile. Together, the partnership will further bolster Lyon's prominence as an innovative, sustainable, and vibrant smart city.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted