Urb-it AB (publ) postpones the Quarter 3 Report

Urb-it AB (publ) postpones the Quarter 3 Report

In the current situation with high uncertainty and the rapid spread of covid-19, Urb-its Board of Directors has decided to postpone the Quarter 3 Report until November 30, 2020.

The Quarter 3 Report was originally scheduled to be held on November 20, 2020.

For more information, please contact
Kevin Kviblad, CEO
E-post: [email protected]
Phone: +46 76 310 28 39

About the Company

About Urb-it AB (publ): Urb-it offers flexible, fast, personal and environmentally friendly deliveries to consumers and retailers in large cities. Urb-it currently has operations in London, Paris and Lyon.
For more information visit: www.urb-it.com.

The Company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB who are reachable on
+46 8 503 015 50 or [email protected].
Urb-it delivery services integrated with leading commerce platform Linnworks

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce it has integrated with Linnworks, the leading software-as-a-service (SAAS) total commerce platform. Linnworks customers can now select Urb-it as their sustainable last mile delivery partner in cities across Europe.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, will be held on Friday, May 13, 2022.

In order to ensure the health and safety of shareholders, employees and other stakeholders, the Board of Directors has, on the basis of temporary legal provisions, decided that the Annual General Meeting shall be held without the physical presence of shareholders, proxies or third parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by advance voting (postal voting).


Urb-it continues UK expansion by launching in Liverpool

  • Urb-it continues to expand in the UK by launching its sustainable last mile delivery services in Liverpool
  • Liverpool has a 2030 Net Zero Action plan and is Urb-it's seventh UK city

Urb-it AB (publ) årsredovisning 2021

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.


Urb-it expands in the UK by launching in Birmingham

  • Sustainable delivery services now available in the UK's second largest city and Urb-it's sixth city in the UK
  • Directly supporting Birmingham's carbon neutral plans, Transport Plan and Clean Air Zone policy


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB den 28 februari 2022

Urb-it AB (publ) höll under måndagen den 28 februari 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Report from extraordinary general meeting in Urb-it AB on February 28, 2022

Urb-it AB (publ) held an extraordinary general meeting on Monday, February 28, 2022, where the following main resolution was passed.


Urb-it AB (publ) Quarterly Report, October - December 2021

2021 SUMMARY

Financial development during the period January - December 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted