Urb-it AB (publ) ingår genom sitt franska dotterbolag Urb-it Paris SAS i ett samarbete med DHL Express International (France) SAS

Urb-it Paris SAS och DHL Express International (France) SAS ingår i ett strategiskt underleverantörssamarbete. Samarbetet innebär att Urb-it, med sin miljömärkta och crowd-sourcade modell utför kvällsleveranser åt DHL Express International (France) SAS.

DHL Express International (France) SAS är en internationell kurir-, paket-, post- och expressleverantör och en del av det världsledande tyska logiskkoncernen Deutsche Post DHL.

"Samarbetet med DHL Express International (France) SAS är en unik möjlighet för Urb-it då vi genom detta visar att crowd-sourcade, miljömärkta leveranser är en möjlig lösning på de nuvarande problemen för last-mile leveranser i tätt befolkade områden och städer. Det är glädjande att även få göra detta tillsammans med ett världsledande logistikföretag som DHL Express" säger Gaëtan Lemercier, COO på Urb-it (översatt från engelska).

Stockholm 2019-11-28

För mer information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 76 310 28 39

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 28 november 2019.

Kort om Bolaget

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Lyon, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email [email protected]

Nerladdningsbara filer


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, (the "Company") holds an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.


Urb-it carries out a directed share issue to Ingka Investments of SEK 95 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it" or the "Company") has resolved on a directed issue to Ingka Investments, the investment arm of Ingka Group, the main IKEA retailer ("Ingka Investments") of 21,590,909 shares, subject to approval from an extraordinary general meeting (the "Share Issue"). The subscription price in the Share Issue amounts to SEK 4.40 per share. The Company raises SEK 95 million before transaction related costs through the Share Issue. The board of directors has also decided to postpone the announcement of the interim report for the third quarter to 29 November 2021 as part of the completion of the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten, ("Ingka Investments") av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av Nyemissionen.Urb-it carries out a directed share issue of approximately SEK 80 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it or the "Company") has, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on 16 April 2021, resolved on a directed issue of 18,650,000 shares at a price of SEK 4.30 per share (the "Share Issue"). The Company raises approximately SEK 80 million before transaction related costs through the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 80 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.


Urb-it launches its sustainable delivery services in Scotland

Expanding into Glasgow, Scotland's largest city


Urb-it strengthens its leadership team

Appointment of Chief Financial Officer & Chief Marketing Officer


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted