Rättelse avseende kompletterande information och felaktig hänvisning till regelverk

Denna rättelse avser kompletterande information gällande Bolagets samarbete med Bringg (publicerat kl 09.30 den 26 juni) samt korrigering av felaktig hänvisning till finansiella regelverk.
Urb-it och israeliska Bringg ingår i ett samarbete som innebär att Urb-it blir en del av Bringg's logistik-plattform. Samarbetet ger Urb-it möjligheten att enkelt integrera mot Bringg's globala nätverk av partners, såväl som att bli en del av Bringg's leverantörslösning för last-mile leveranser. 

Bringg leds av CEO Guy Bloch, tidigare COO för EMEA hos Splunk (Nasdaq: SPLK). Företaget grundades i Tel Aviv & Chicago år 2013 av Lior Sion (tidigare CTO hos Gett and Clarizen) och Raanan Cohen (grundare och CEO hos MobileMax) och har med kunder som Walmart, McDonalds (genom deras största franchise Arcos Dorados), Panera, Coca-Cola & Boulanger snabbt vuxit fram till en ledande aktör på den globala marknaden. Med verksamhet i mer än 50 länder har Bringg siktet inställt på vidare expansion för att täcka det växande behovet av kundnära last-mile lösningar, där företaget nu integrerar Urb-it för miljömärkta leveranser samma dag som en del av erbjudandet på plattformen, som redan inkluderar last-mile företag som Postmates och DoorDash.

"Partnerskapet med Bringg är stort och mycket intressant steg för Urb-it. Deras fokus på kundupplevelse och att skräddarsy leveransförfarandet efter partnerns och kundens unika behov placerar oss nära varandra och Bringg's globala närvaro, inte bara på den europeiska marknaden utan även på den amerikanska, gör dem till en spännande tillväxtpartner. På kort sikt får Urb-it tack vare samarbetet en helt ny räckvidd till nya partners, inte minst på den franska och brittiska marknaden, för att leverera miljömärkt och med bästa möjliga servicenivå" säger Kevin Kviblad, VD på Urb-it.

Om Bringg
Bringg är en ledande aktör för automatiserad samordning av leveranstjänster och erbjuder företag ett effektivt sätt att hantera komplexa leveransoperationer. Några av världens mest kända varumärken i över 50 länder erhåller tydligt strategiskt värde från Bringg's kraftfulla SaaS-plattform som erbjuder de realtidskompetenser som krävs för att uppnå logistisk excellens genom hela leveransekosystemet. Marknadsledande företag från såväl detaljhandel, livsmedelshandel, restaurang, konsumentvaror, logistik- och serviceindustri använder Bringg's teknologi för att effektivisera sin logistikverksamhet gällande såväl hantering av peak-volym, möjliggöra elastisk logistik över flera leveransmodeller och skapa perfekta leveransupplevelser för sina kunder. Genom att använda plattformen kan företag genomföra kostnadseffektiva operationer som balanserar behoven från aktörer genom hela leveransekosystemet - från ledningen i huvudkontoret och hela vägen till slutkunderna som är hjärtat av hela processen.

Stockholm 2019-06-27

For mer information vanligen kontakta:
Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Information

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, for offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 09:30

Kort om Bolaget 

Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljömärkta leveranser till konsumenter och retailers i stora stader. Urb-it finns idag i London, Paris, Stockholm och Göteborg. For mer information besok: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser ar Mangold Fondkommission AB som nas pa telefonnummer 08-5030 15 50, email CA@mangold.se

Nerladdningsbara filer

Urb-it AB (publ) has smashed its one-day sales record!

On February 14, 2020, Urb-it reached an all-time-high for the number of deliveries on a single day, where all markets showed record results during Friday. Our focus markets, London and Paris, increased with over 252% compared to Valentine's Day last year.


Utfall för Urb-it ABs (publ) emission av teckningsoptioner (Incitamentsprogram 2020-2023)

Extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) beslutade den 5 november 2019 att införa ett incitamentsprogram för upp till 25 anställda i koncernen genom emission av högst 2 815 000 teckningsoptioner. Efter att teckningstiden för teckningsoptionsprogrammet löpt ut har totalt 2 312 000 teckningsoptioner, motsvarande 82,13 procent av det erbjudna antalet, tecknats av 18 deltagare.


Urb-it AB (publ) ingår ett samarbete med DHL eCommerce Solutions Sweden

Urb-it och DHL eCommerce Solutions Sweden ingår ett samarbete för att erbjuda leverans från paketombud direkt till kunder i Stockholm och Göteborg. Samarbetet innebär att Urb-it kommer leverera DHL-paket från paketombud i Stockholm och Göteborg direkt hem till kunden. Leveranserna bokas enkelt via appen Mina Paket, som tagits fram av Unifaun och DHL.Urb-its kvartalsrapport januari- september 2019

Urb-it publicerar kvartalsrapport januari-september 2019

SAMMANFATTNING Q3 2019

Finansiell utveckling under perioden januari-september 2019

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2019 till 2 814 TSEK (721 TSEK).
  • Under samma period uppgick Bolagets rörelseresultat till - 33 338 TSEK (- 47 018 TSEK).
  • Bolaget redovisade för den aktuella perioden ett resultat före skatt om - 33 086 TSEK (- 49 353 TSEK).
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,35 SEK (-0,62 SEK).


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 5 november 2019

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 5 november 2019 extra bolagsstämma. Stämman beslutade om kvittningsemission och incitamentsprogram.


Urb-its kvittningsemission om cirka 41,5 MKR fulltecknad

Teckning i den kvittningsemission som styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Bolaget") beslutade om den 17 oktober 2019 har nu avslutats. Kvittningsemissionen fulltecknades, vilket innebär en emissionslikvid om cirka 41,5 MKR före emissionskostnader. Emissionslikviden erlades i sin helhet genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Teckningsperioden löpte mellan den 17 oktober och den 30 oktober 2019 och teckningskursen var 1,071 krona per aktie.


Urb-it AB (publ) inleder samarbete med Intersport

Urb-it och sportvarumärket Intersport inleder ett samarbete för att erbjuda miljömärkta samma dag-leveranser i Stockholm och sedermera i Göteborg. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig på den tid och plats som de själv önskar - så snabbt som inom en timme.  


Rättelse avseende kompletterande information gällande pressmeddelande angående kvittningsemission, incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen

Denna rättelse avser kompletterande information gällande Bolagets kvittningsemission, incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen (publicerat kl 17:20 den 17 oktober 2019). Styrelsen för Urb-it AB (publ) beslutar om kvittningsemission och kallar till extra bolagsstämma med förslag till incitamentsprogram samt godkännande av kvittningsemissionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär